Folktandvården på Seminariet expanderar

>>

I början av mars kommer Folktandvården Seminariet att utöka med fem nya behandlingsrum. Centrum för medicinsk tandvård (före detta sjukhustandvården) flyttar till ett helt eget nyinrett plan två trappor ned i det gamla skolhuset. Det innebär att både den medicinska tandvården och allmäntandvården i Seminariet ökar tillgängligheten väsentligt.

För att möta behovet av tandvård hos Uppsalas invånare utökar Folktandvården med sex helt nya behandlingsrum i lokalerna på Seminariet i det ständigt växande närområdet.

– Det är en stor, viktig och efterlängtad satsning som vi gör till nytta för både patienter och medarbetare, säger Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör i Region Uppsala.

Folktandvården flyttade till Seminariet så sent som 2011 då flera kliniker för allmäntandvård och sjukhustandvård slogs samman. Sedan dess har verksamheten vuxit kraftigt, dels beroende på stor inflyttning i området och dels på grund av en mycket kraftigt ökad satsning på tandvård för äldre. Det har inneburit att antalet anställda har ökat rejält sedan start vilket har påverkat arbetsmiljön för personalen.

I mars 2019 tas de nya lokalerna i bruk då Centrum för medicinsk tandvård flyttar två trappor ned i det tidigare skolhuset på Prästgatan. Centrum för medicinsk tandvård bytte namn från sjukhustandvården i juli 2018 i samband med att orofacial medicin blev en egen specialitet – vårdinriktningen är fortfarande densamma, att ta emot tandvårdspatienter med särskilda behov.
Verksamheten innefattar en specialistandvårdsklinik i orofacial medicin, de mobila tandvårdsteamen, den uppsökande verksamheten, kunskapscentrum för äldretandvård samt mottagningen för tandvårdsrädda.

– För patienterna innebär det att vi får sex nya behandlingsrum i tillgänglighetsanpassade lokaler och att vi får en tydligare organisation för att behandla patienter med särskilda behov, t.ex. tandvårdsrädda, äldre och sköra patienter. Vi får också större möjligheter att samla och sprida kunskap om de här patientgrupperna, säger verksamhetschef Meral Karakas.

Lokalerna på plan fyra i Seminariet som tas helt och hållet över av allmäntandvården. Kliniken får därmed fem ytterligare behandlingsrum med möjlighet att under våren kunna öppna upp och erbjuda såväl köande som nya patienter tandvård snabbare än tidigare.

– Det är fantastiskt att äntligen få kunna öka kapaciteten avsevärt i ett område som växer så mycket som det gör runt Seminariet men även övriga delar av Uppsala, säger Katarina Wadstein, verksamhetschef för Folktandvårdens allmäntandvårdsklinik på Seminariet.

>> Uppgifter från Region Uppsala <<

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer