Ua Bostadsförmedling: Summering av ett framgångsrikt år

>>

2018 har varit ett år med många höjdpunkter. Under året hittade fler än 5 700 personer sin nya bostad genom Uppsala Bostadsförmedling, vilken är nästan 1 000 fler än beräknat. I mars hade över 100 000 registrerat sig i bostadskön och i november nåddes målet på 10 000 förmedlade bostäder.

Uppsala Bostadsförmedling har hittills förmedlat bostäder åt 27 hyresvärdar i 5 olika kommuner i Uppsalaregionen. Samarbetet med hyresvärdarna är en viktig faktor till framgångarna under året. Hälften av de förmedlade bostäderna under 2018 kommer från kommunala och en lika stor del från privata hyresvärdar.

Av de 5 712 lägenheter som blivit förmedlade under året är drygt hälften det som Bostadsförmedlingen kallar för vanliga bostäder och av dessa är en tredjedel nyproducerade bostäder. Utöver vanliga bostäder utgör studentlägenheter 40 % av de totalt förmedlade bostäderna under 2018.

Att få en bostad genom Bostadsförmedlingen kan ta allt från ett par månader upp till 20 år, hälften av de som fick en vanlig bostad under 2018 hade en kortare kötid än 6 år och 60 % av de som fick en nyproducerad bostad hade en kötid kortare än 4 år. Under 2018 var den genomsnittliga kötiden för att få en vanlig bostad 7,8 år, vilket är 1,7 år kortare än den genomsnittliga kötiden 2017.

Den kundundersökning Bostadsförmedlingen genomfört under 2018 visar att många ställer sig i kön som en försäkring för framtiden. Undersökningen visar också att utbudet av bostäder inte passar bostadssökandes behov och förutsättningar. Många vill helst bo i nyproducerade lägenheter men de bostäder som byggs idag är för dyra i förhållande till efterfrågan. Den genomsnittliga hyran för en nyproducerad bostad med två rum är 9 025 kr/mån men endast 5 % uppger att de är villiga att betala över 8 000 kr för en bostad i den storleken.

Det är även värt att nämna att Bostadsförmedlingen under 2018 införde en extra tjänst för seniorer med låg internetvana. Den som söker trygghetsbostad kan nu få hjälp via telefon under hela förmedlingsprocessen.

Snabbfakta för 2018
Totalt antal förmedlade bostäder: 5 712 st
Förmedlade studentbostäder: 2 414 st
Förmedlade nyproducerade bostäder: 895 st
Personer i bostadskön: 102 000 st
Anslutna hyresvärdar: 27 st

_________________________________________
Avsändare: Uppsala Bostadsförmedling
_________________________________________


Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck