Skola och nya bostäder ska byggas i Länna

>>
Uppsala kommun planerar för att satsa på Länna med 170 nya bostäder och en ny skola och förskola. Nu har beslut om samråd för två detaljplaner fattats så att allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

I Översiktsplan 2016 pekas Länna ut som en prioriterad tätort. Det innebär bland annat att det ska finnas basservice för tätorten och omgivande landsbygd, samt en koncentration av bebyggelse, service och bostäder i kollektivtrafiknära lägen.

– Uppsalas landsbygd ska utvecklas och växa, inte prioriteras bort som den gjorts under många år. Med dessa förslag kan vi satsa på Länna med nya bostäder, en ny skola och förskola. Länna har höga natur- och kulturvärden som vi måste ta hänsyn till när vi bygger i området. Det är också dessa värden som gör Länna till en attraktiv plats för fler att bo på, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Planen för Länna gård syftar till att säkerställa skyddet för kulturmiljön och att möjliggöra utvecklandet av 25 bostäder i området. Bostäderna ska tillkomma inom det gamla stall- och ladugårdsområdet på gården, bland annat genom ombyggnation av befintliga byggnader och ny bebyggelse.

Planområdet för den andra planen ligger på norra sidan av väg 282 och östra sidan av Kalle Blanks väg. Planen gör det möjligt att bygga 150 bostäder i form av både villor, radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus i två till fyra våningar. Det planeras också för en ny skola och förskola. Området utgörs idag till största delen av skogsmark med kuperad terräng och ny infrastruktur såsom vägar, ledningar för vatten och avlopp och andra tekniska anläggningar, behöver byggas. Den nya bebyggelsen ska anpassas till befintlig bebyggelse samt naturvärden och terrängförhållanden. 

__________________________________________________________________________
Uppgifter enligt Uppsala kommun | redaktion@luthagsnytt.se
__________________________________________________________________________


Fler nyheter

SVERIGE | Vårdförbundet varslar om övertidsblockad

F&V | Psykisk ohälsa kan öka risken för unga att begå brott

PSYKOLOGI | Alternativ behandling testas vid depression hos unga

KROPPEN | Luktsinnet styrs av hjärnans förväntningar

KLIMAT | Fem tips till politiker för att lyckas med sin klimatpolitik

F&V | Alarmerande låg kunskap om ekonomi bland dagens unga