Bostads- och förskoleplaner i Eriksberg på samråd

>>

Uppsala kommun har fattat beslut om ett förslag att bygga bostäder i en del av Hammarparken ska gå ut på samråd. Förslaget innebär att cirka 340 lägenheter kan byggas i hus som är 4-7 våningar, inklusive suterrängplan. I planen ingår att en förskola byggs i bottenplanet på ett av husen.

– Vi är ännu långt från beslut i frågan och det är viktigt att ta emot förslag och synpunkter på planen. Uppsala behöver fler bostäder i attraktiva områden och vi måste se till att Eriksberg behåller sin karaktär samtidigt som det kompletteras med fler bostäder, mer välfärd och handel, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden. 

Planprogrammet för Eriksberg godkändes av plan- och byggnadsnämnden i november 2017. För den del av programmet som rör Norra Eriksberg, där Hammarparken ligger, finns riktlinjer som i huvudsak handlar om natur och topografi. De innebär att naturmark ska sparas mellan kvarteren, kvarteren får inte vara slutna, en grön bård ska bevaras mellan den bebyggelse som redan finns och ny bebyggelse. Dessutom ska ny bebyggelse väster om Stigbergsvägen avgränsas från pulkabacken med hjälp av växtlighet.

________________________________________________________________
Uppgifter enligt Uppsala kommun | redaktion@luthagsnytt.se
________________________________________________________________


Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer