Invigning – Offentlig konst och mänskliga rättigheter

(KULTUR / ODINSLUND / TILLFÄLLIGT KONSTVERK / MICHAEL ÖSTLUND)
>>           
Måndagen den 10 december klockan 18:00 invigs Michel Östlunds tillfälliga konstverk ”Rätten till liv” i Odinslund av Peter Gustavsson, kulturnämndens ordförande.

Medverkar gör även Sten Bernhardsson, kulturdirektör, och Anna Ehn, chef för offentlig konst, som för samtal med konstnären Michel Östlund om konstprojektet. Invigningen avslutas med ett specialskrivet musikstycke med konstverket som instrument, detta under ledning av Thomas Ohlsson på Uppsala kulturskola. Därefter sker en guidad visning av flera utomhuskonstverk på temat offentlig konst och mänskliga rättigheter klockan 18:30.

– Den offentliga konsten ger oss möjligheter att reflektera tillsammans som samhälle, utan att alltid peka ut självklara svar. Uppsalakonstnären Michel Östlunds verk ”Rätten till liv” väcker angelägna frågor i vår samtid. Utgångspunkten är FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och vårt gemensamma ansvar för att de ska gälla lika för alla. Placeringen av detta tillfälliga verk mitt i stadens historiska kärna visar på angelägenheten av allas vårt arbete för ett tryggt samhälle fritt från våld, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

”Rätten till liv” vill betona den tredje paragrafen i Förenta nationernas konvention för de mänskliga rättigheterna – ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”. Konstverket hedrar de människor som mist livet i dödsskjutningar i Sverige 2017 och väcker frågor om hur vi kan motverka meningslöst våld. 

Hur kan kulturen ha en viktig roll för att vi tillsammans ska kunna skapa ett tryggare och mänskligare samhälle? Med mer konst i offentligheten där vi alla har rätt att vistas, får vi ett mänskligare klimat, ett tryggare och mer omhändertaget livsrum. I Rätten till liv har allt ställts på sin spets – hur kan vi prata med varandra om svåra saker, om våld som aldrig ens ska nå vårt samhälle?

Konstverket visas i Odinslund den 5 december till den 20 december. Skulpturen har tillkommit på uppdrag av föreningen The Global Village och visas här i samarbete med Uppsala universitet. Den har tidigare visats under Järvaveckan och Almedalsveckan samt under valet på Raoul Wallenbergs plats i Stockholm.

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg