Kommunen fastställer principer för konstgräsplaner

(KONSTGRÄS / MILJÖ / IDROTT / UPPSALA KOMMUN)
>>              
Uppsala kommun vill uppmuntra till alternativa material för konstgräsplaner och har därför tagit fram principer för upphandling och anläggning av dessa. Skälet är att konstgräsplaner kan bidra till spridning av mikroplast i naturen. För att minska risken ska det bland annat anläggas fällor i brunnar för att fånga upp plast och finnas avborstningsstationer vid varje anläggning för att minimera spridning.

– I Uppsala ska vi bygga fler konstgräsplaner för idrott, spontan lek och aktivitet, men vi måste också få bort mikro- och fossilplasterna i anläggningarna och ligga i framkant för att begränsa miljöpåverkan, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Konstgräsplaner innebär möjlighet till tio gånger fler timmar för organiserad och bokad idrottsverksamhet. Till det kommer spontan idrott och lek.

– Byte från naturgräs eller grus till konstgräs leder till mer fysisk aktivitet, som är så viktigt för att motverka det ökande problemet med att barn och ungdomar rör sig för lite, säger Josefine Åhrman, avdelningschef för idrott och fritid.

Tekniken, som används idag, innebär problem med plast- eller gummigranulat som kan läcka mikroplaster till naturen. På nationell nivå håller råd om anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner på att tas fram och mot bakgrund av dessa råd har Uppsala kommun tagit fram följande principer som ska gälla vid befintliga och vid anläggning av nya konstgräsplaner:
Fällor i brunnar runt konstgräsplaner som fångar upp granulat.
Avborstningsstationer vid utgångar från planer.
Informationsskyltar om granulat vid alla konstgräsplaner och information till föreningar.
Asfaltering runt konstgräsplaner för snöuppläggning. Underlättar återföring av granulat till planen.
Testplan med granulatfri matta; 7- spelplan vid Tiundaskolan

Principer har även tagits fram för kravställning vid upphandling av konstgräs. Granulatfritt konstgräs, alternativt nedbrytningsbart ifyllnadsmaterial, och även genomgående förnybart material, ska alltid efterfrågas vid upphandling.

Vid val av underlag för planer ska man alltid tänka på och värdera ur följande aspekter:
Behovsuppfyllnad gällande spelaregenskaper, säkerhet, bredd/elit
Livscykelkostnad gällande inköp, drift, sluthantering och maskiner för skötsel
Miljö- och hälsoaspekter (hållbarhet) gällande ingående ämnen och material och planens placering och  närmiljöns känslighet.

________________________
Avsändare: Uppsala kommun
________________________

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg