Stadsvärdar hjälper barnen över gatan

(TRAFIKSÄKERHET / UA ÖSTRA / FYRISLUNDSGATAN)
>>           
I samband med att Fyrislundsgatan byggs om till stadsgata med trädplanteringar, gång- och cykelbanor och körfält för kollektivtrafik stängs gång- och cykeltunneln vid Årsta torg igen den 2 november för att kort därefter läggas igen. För att göra trafiken och gatan säkrare, sänks hastigheten och nya övergångsställen med trafikljus byggs, bland annat i höjd med tunneln. 

I samband med stängningen kommer stadsvärdar att finnas på plats för att hjälpa barnen tryggt över Fyrislundsgatan i nivå med Årsta torg. Stadsvärdarna står precis där avstängningen till tunneln är. De visar hur man cyklar eller går istället. Det finns två värdar på vardera sidan av tunneln, så att den ena kan stå kvar och den andra visa vägen.

Den närmaste övergången med trafikljus finns precis söder om tunneln. Här är vägen avsmalnad med endast ett körfält i vardera riktning, vilket innebär att trafiken flyter i ett lugnare tempo.

Stadsvärdarna finns på plats:
 Fredag 2 november vid morgonpendling

 Måndag 5 november vid skolstart och skolslut

 Tisdag 6 november vid skolstart och skolslut

Närmast i planeringen ingår att färdigställa vatten- och avloppsledningar i Fyrislundsgatan inför byggstarten av etapp 2 i Östra Sala backe. Det innebär att trafiken leds runt tunneln med en tillfällig vägdragning, ett arbete som beräknas pågå till våren 2019.

________________________________________________
Uppgifter från Uppsala kommun / redaktion@luthagsnytt.se
________________________________________________

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg