Fem Uppsalaprofiler får kommunens hedersmedalj

(HEDERSMEDALJ / UA KOMMUN)
>>             
Uppsala kommuns medaljdelegation har beslutat om utdelning av kommunens hedersmedaljer 2018. Medaljerna kommer att delas ut av kommunfullmäktiges och medaljdelegationens ordförande Carl Lindberg den 23 november 2018 i samband med en högtidlighet i Rikssalen på Uppsala slott.

Motiveringarna för Uppsala kommuns hedersmedaljörer år 2018 lyder:

Till Bernt Jonsson, för att han, med Uppsala som utgångspunkt, under flera decennier som journalist, ledare för Liv och Fred institutet och kulturell eldsjäl, med integritet och mod varit en outtröttlig röst lokalt och internationellt för fred, försoning och alla människors lika värde.

Till Cristina Wahlström, för att hon som en drivande kraft i Uppsala Kvinnohistoriska förening sedan starten 1999 har haft en nyckelroll i föreningens framtagande av publikationer och verksamheter kring kvinnors betydelse i samhällslivet.

Till Leif Alpsjö, för att han under mycket lång tid, både som riksspelman på fiol och som bärare av den uppländska folkmusiktraditionen på nyckelharpa, har främjat, berikat och utvecklat svensk folkmusik, och breddat intresset för den såväl nationellt som internationellt. 

Till Nina Hemmingsson, för att hon som Uppsalakonstnär och tecknare fått stort genomslag i konstformen serietecknande och på intellektuell nivå har använt sig av tecknad humor och satir som medium för underhållning och samhällskritik.

Till Pia Ek, för att hon som ordförande i FUB i Uppsala under nära 20 år, med starkt engagemang för människor som har svårt att själva göra sin röst hörd, har arbetat för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning med full delaktighet ska kunna leva ett gott liv.

Vid samma tillfälle uppmärksammas även medarbetare i Uppsala kommun som varit anställda i 25 år med ett förtjänsttecken i form av medalj samt presentkort på guldur, cykel eller konst. Även förtroendevalda som har haft ledande poster i kommunen under minst 20 år uppmärksammas med förtjänsttecken.

I medaljdelegationen ingår kommunfullmäktiges ordförande Carl Lindberg (S), förste vice ordförande Johan Edstav (MP), andre vice ordförande Magnus Åkerman (M), Anita Berger (S) och Agneta Simonsson (L).

________________________
Avsändare Uppsala kommun
________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer