Sverker- och Tiundaskolan hjälper Gottsundaskolan

(SKOLBRANDEN I GOTTSUNDA / SVERKER- & TIUNDASKOLAN / UTLOKALISERING)
>>          
I ett brev till Tiundaskolans elever och föräldrar beskriver tillförordnade rektorn Leif Ericsson hur planerna ser ut för att kunna hysa Gottsundaelever vars skola till större delen nu är nedbrunnen.

Med start tidigast tisdag 16 oktober kommer två salar som ännu inte utnyttjas på Tiundaskolan att ställas till förfogande för de behövande. TF rektor Leif Ericsson pekar i sitt brev på vikten av att vara solidarisk med de drabbade eleverna och tillägger ”Förutom att inte tappa fart när det gäller själva lärandet, kunskapsinhämtningen, så är skolan en trygghet i elevernas liv. Inom ramen för detta spelar rutiner och struktur i vardagen en viktig roll”. Upplägget innebär att klasserna och årskullarna även fortsättningsvis hålls samman.
(Texten fortsätter längre ned).

Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson beslutade på måndagsmorgonen [läs 11 oktober, reds anm] att ett elevantal motsvarande tre årskurser (samlade klasser) undervisas dagligen i Sverkerskolans redan etablerade grundskolelokaler på Götgatan.
Gottsundaskolan har fyra årskurser vilket innebär att en årskurs i taget, ca 100 elever, kommer ha undervisning på annat håll än i Luthagsskolorna. De undervisningslokaler som finns kvar på Gottsundaområdet (idrott, matsal med mera) kommer därför även fortsättningsvis att utnyttjas. TF rektor Leif Ericsson pekar än en gång på vikten av att nyttja den ”bas för eleverna finns kvar i närområdet i Gottsunda”.

Uppsala kommuns ambition är att snarast möjligt få tillfälliga, anpassade skollokaler på plats I Gottsunda. I väntan på att dessa kan tas i bruk ställer alltså Luthagsskolorna upp med lokaler. Transporterna till och från skolorna i Luthagen från Gottsunda kommer att ske med skolbussar.
Leif Ericsson avslutar brevet med en vädjan:
”Jag och övriga ledningen på Tiundaskolan hoppas och tror att ni kommer att ha förståelse för hur vi måste hjälpa eleverna och medarbetarna i Gottsunda att kunna återgå till en välfungerande vardag”.

_____________________
redaktion@luthagsnytt.se
_____________________

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge