Sverkerskolan och Tiundaskolan tillfälliga lokaler för Gottsundaskolan

(SKOLBRANDEN I G-SUNDA / GOTTSUNDA- / SVERKER- / TIUNDASKOLAN / UA KOMMUN)
>>          
Uppsala kommun har fattat beslut om att Gottsundaskolan från nästa vecka ska disponera lokaler för sin verksamhet i Sverkerskolan på Götgatan och i Tiundaskolan. Lokalerna blir en tillfällig lösning till dess att man kan ordna en mer permanent plats för undervisningen. Ambitionen är att moduler ska finnas på plats i Gottsunda så snart som möjligt.

Under natten mellan söndag och måndag brann Gottsundaskolan i södra Uppsala ner. Idag fattade kommunen beslut om att Gottsundaskolan ska disponera lokaler på Sverkerskolan och Tiundaskolan för att bedriva undervisning från måndag 15 oktober.

– Det är viktigt att eleverna inte går miste om undervisning och att skolans medarbetare kan återgå till en normal tillvaro så snart som möjligt. Med den här lösningen håller vi ihop skolklasserna och undervisningen äger rum i ändamålsenliga skollokaler. Det är viktigt både för elevernas trygghet och för deras inlärning, säger Caroline Hoffstedt (S), utbildningsnämndens ordförande.

Lösningen innebär att klasserna hålls samman, och att verksamheten fördelas så att tre årskurser i taget har undervisning på Sverkerskolan och en årskurs i taget på Tiundaskolan och kvarvarande undervisningslokaler i Gottsunda. Ambitionen är att det ska finnas tillfälliga moduler på plats i Gottsunda så snart som möjligt, så att undervisningen kan flyttas tillbaka till den ursprungliga skolans närområde. Under veckan har olika delar av kommunen samarbetat för att nå en så snabb lösning som möjligt. Flera ideella krafter har dessutom ställt upp och hjälpt till i en utmanande situation för Gottsunda.

– Jag är glad och stolt över att vi har den här lösningen som innebär att eleverna kan ha lokaler för sin undervisning redan från nästa vecka. Jag vill passa på att tacka mina medarbetare i kommunen som ställt upp på ett fantastiskt sätt under de här intensiva dagarna, säger Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör.

Elever, medarbetare och vårdnadshavare har idag fått information om beslutet.

På längre sikt ska en ny skola byggas i Gottsunda och kommunen arbetar nu med att tidigarelägga bygget av den.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge