Uppsala kommun uppmanar fastighetsägare att mäta radon

(HÄLSA / STRÅLNING / RADON / UA KOMMUN)
>>            
Uppsala kommun gör en större satsning för att informera småhusägare om radon. Även de som har mätt radon tidigare bör göra nya mätningar om det har gått mer än tio år. Om huset har förhöjda värden, kan fastighetsägaren ansöka om ekonomiskt bidrag för att åtgärda det.

Kommunen har tagit fram ett informationsmaterial som riktar sig till småhusägare i Uppsala. Husägarna uppmanas att mäta radon i minst två månader någon gång under tidsperioden 1 oktober till 30 april nästa år. Mätdosor kan beställas via Uppsala kommun och priset för två dosor är 310 kronor.

– Radon är förrädiskt på det sättet att det inte märks, men om man utsätts under lång tid kan det skada hälsan allvarligt. Därför är det så viktigt att som fastighetsägare mäta radon. Man bör göra en ny mätning åtminstone vart tionde år för att vara säker på att man inte utsätter sig själv och de som bor i huset för hälsorisker, säger Kristin Svensson Lundin, inspektör på miljöförvaltningen.

Uppmaningen att mäta riktar sig till de som inte tidigare har mätt radon och till de där det har gått mer än tio år sedan senaste mätningen. Uppsala kommun informerar även om att fastighetsägare bör mäta radon igen om något i huset ändrats som har med värme, vatten, eller ventilation att göra. Det är också viktigt att göra en ny mätning om fastighetsägaren har behövt ta hål på husets bottenplatta eftersom det kan leda till att radon tar sig in i huset.

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns naturligt i marken. Gasen kan komma in i inomhusluften från marken, byggnadsmaterialet och hushållsvattnet. Risken för att drabbas av lungcancer ökar för de som utsätts för radon under lång tid. Radon är den näst största orsaken till sjukdomen efter rökning. Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i en byggnad.

För mer information och länk för att beställa mätdosor finns på uppsala.se/radon. Det går också bra att beställa mätdosor från andra leverantörer.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall