Tiundaskolans rektor avgår

(SKOLA / TIUNDASKOLAN / REKTOR / TORBJÖRN KÄTTSTRÖM) 
>>           
I ett brev till vårdnadshavare och personal på Tiundaskolan informerar skolans rektor Torbjörn Kättström om att denna vecka blir hans sista som rektor på skolan.

Rekrytering av ny rektor är klar men man vill från centralt håll inte gå ut med namn på den personen ännu. Besked om vem det blir väntas under nästa vecka.
I väntan på att den nya rektorn tillträder kommer biträdande rektorer Annika Elenström och Silav Ahmadi att ”hålla ställningarna”, skriver Torbjörn Kättström i brevet till vårdnadshavare och personal.
(Artikeln fortsätter nedanför bilden)

Torbjörn Kättström (UmLN Arkivbild)

Anledningen till att han lämnar Tiundaskolan är inget som framgår av avskedsbrevet men för Luthagsnytt berättar han att det är dags att gör något nytt.
– När jag tog över som rektor på Tiundaskolan låg mycket av fokus på organisationen, säger Torbjörn Kättström. Det var tre skolor (Eriksskolan, Tiunda och Sverkerskolan, reds anm) med två rektorer, arbetslag och olika ’spår’. Allt detta tog kraft och uppmärksamhet från det som egentligen var och är vårt uppdrag; att stärka elevernas kunskapsutveckling och att göra goda samhällsmedborgare av dem.
I de senaste utgångsklasserna från Tiundaskolan var det fyra elever vars betyg inte gjorde dem behöriga att söka till gymnasieskolan. Dessa motsvarade ca. 3 procent, alltså var det 97 procent som gick ut årskurs nio med fullgoda betyg. I prognosen man ställt på Tiundaskolan, berättar Torbjörn Kättström, hade man ’nöjt sig’ med 88 procent.
– De fyra elever som tyvärr inte nådde ända fram har det gemensamt att det var det svenska språket som ’ställde till det’. Men tänkt dig själv; att som nyanländ efter ett och ett halvt år kunna klara det svenska språket lika bra som en infödd årskurs nia, säger han retoriskt.

En påläst idealist
Torbjörn Kättström känner att han nu – tillsammans med sina kollegor, är han noga med att tillägga – har lyckats få Tiundskolan till en av Uppsalas bästa skolor och att det nu finns annat som kallar på honom.
– Jag kommer att tillträda en tjänst som programrektor på Uvengymnasiet vid Brantingstorget. Där vet jag att jag kommer att kunna göra en positiv skillnad.
Enligt honom själv älskar han att läsa och hålla sig uppdaterad genom att läsa om de senaste rönen inom pedagogik, skolorganisation o.s.v.
– Jag brinner för det här! Situationen för en elev som inte klarar gymnasiebehörigheten är livsfarlig – alla dörrar är då stängda. Här har vi som skola det största ansvaret; att se till att eleverna kommer till skolan och att de vill komma till skolan.
Intensiteten i rösten tilltar och förstärker upplevelsen av hans passion för sina elever.
– Jag är påläst om det senaste samtidigt som jag är en idealist, skrattar han. Och en påläst idealist är svår att avfärda.
Läs mer om Torbjörn Kättström i kommande nummer av Uppsalamagasinet Luthagsnytts pappersmagasin, nummer 4 (ute den 30 november).

_____________________
redaktion@luthagsnytt.se
_____________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck