KULTURNATTEN: Tiundaskolan och Tiunda förskolas nya offentliga konst invigs

(KULTUR / KULTURNATTEN / NYA TIUNDASKOLAN / KONSTINVIGNING)
>>       

Konstnärerna Jenny Nolstam, Anton Alvarez och Erika Lövqvist har under flera år arbetat med ny offentlig konst för Tiundaskolan och Tiunda förskola. En konstkommitté bestående av elever och lärare har varit del av hela processen med tankar och synpunkter i urvalsprocessen. Resultatet har blivit nyskapande platsspecifika konstverk.
Invigningen av den nya konsten sker på kulturnatten den 8 sept kl 18.00 i Tiundaskolans matsal (adress Sibyllegatan 10-12). Peter Gustavsson, kulturnämndens ordförande inviger konstverken.

Anna Ehn, chef offentlig konst och Tuva-Li Peter Lidé, intendent offentlig konst samtalar med konstnärerna Jenny Nolstam, Anton Alvarez och Erika Lövqvist om den nya konsten. Även Ingrid Atterbergs dotter Monica Atterberg medverkar. Representanter för husets verksamheter kommer också att delta. Vi visar från kl 18.30 Q Images film med bilder från konstprojektens tillblivelse. Guidade visningar av den nya konsten kl 19 och 20. Huset stängs kl 21.


Ovanför matsalens stora trappa finns en droppformad skulptur, det är konstverket Klepsydra, grekiska för ”vatten-ur” av Jenny Nolstam, född 1978. Skulpturen fylls sakta med ljus som sedan droppar ned och skapar ljusvågor över matsalsgolvet. En lugn plats mitt i matsalens fartiga tempo. Droppen innehåller också ett ur i form av två armar som markerar tidens gång. Kunskapen i skolan ger ringar på vattnet genom hela livet, här gestaltat genom pulserande ljusringar i golvet. I Tiunda förskolas entré finns Tidregn, en fortsättning av konstverket. En vägg är fylld av mindre ljusringar som långsamt skiftar i färg, en färg för varje dag. Barnen kan själva fylla konstverket med innehåll exempelvis från Tidregnnaturen vid årstidernas växlingar eller temaarbeten. På så sätt blir konstverket levande och barnens dagliga skapande, upptäckande och lärande får i konstverket ta plats i förskolans välkomnande entré. Konstverket blir såväl pedagogiskt som identitetsskapande för platsen.   


Anton Alvarez, född 1980, och själv en gång elev på skolan, har genom att konstruera och bygga upp en åtta meter hög lerpressmaskin tillverkat sexton pelare för skolans och förskolans entréer. På dessa vilar rosafärgade svampliknande plåttak. Platsens historia med S:t Eriks lervarufabrik som låg där gamla Tiundaskolan stod har inspirerat. Anton Alvarez har även gjort skolans namnskyltar, urtavla och entrémarkeringar.

                   

Erika Lövqvist, född 1977, har för idrottshallen utformat kakelplattor som ger illusioner av utbuktningar och förvrängningar genom fogarnas linjer. Konstverken finns på 13 platser i våtutrymmen. Förutom den platsspecifika konsten har en helt ny konstkollektion tagits fram för skolan.

                              

_______________________
Avsändare: Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall