S och Kommunal Uppsala: Handslag för tryggare välfärd

(POLITIK / VAL 2018 / VÄLFÄRDEN / SOCIALDEMOKRATERNA I UA / KOMMUNAL I UA)
>>       
Kommunalråd Erik Pelling och Kommunal i Uppsalas ordförande Helena Ersson tog idag inför valet ett handslag för tryggare välfärd i Uppsala. Krafttag mot delade turer, mer personal istället för skattesänkningar och utökad fortbildning ska förbättra vården, omsorgen och förskolan i Uppsala.

kommunalrådet Erik Pelling (S) och Kommunal i Uppsalas ordförande Helena Erssons handslag för tryggare välfärd.

Idag togs ett handslag mellan kommunalråd Erik Pelling (S) och Kommunal Uppsalas ordförande Helena Ersson för tryggare välfärd i Uppsala. Med satsningar på bättre villkor för välfärdens medarbetare, mer personal istället för skattesänkningar och utökad fortbildning är Kommunal och Socialdemokraterna i Uppsala överens om att jobba för en tryggare välfärd under nästa mandatperiod. 

– Det finns inga gratis skattesänkningar. Det är jag och mina kollegor i välfärden som får betala priset när nedskärningarna kommer. Uppsalas välfärd behöver mer resurser för att anställa mer personal och förbättra villkoren för oss som jobbar där, säger Helena Ersson, ordförande Kommunal i Uppsala.

Handslaget mellan Socialdemokraterna och Kommunal i Uppsala innehåller 5 tydliga överenskommelser och ska genomföras under nästa mandatperiod.

– Personalen är välfärdens viktigaste resurs och deras arbetsvillkor är av största vikt för att vården, omsorgen och förskolan ska hålla hög kvalitet. Vi blir allt fler Uppsalabor i både höga och låga åldrar. Våra förskolor och äldreboenden kommer att behöva många nya barnskötare och undersköterskor framöver och vi ska rekrytera dem i hård konkurrens med andra kommuner. Då måste vi välja välfärdsinvesteringar framför skattesänkningar och nedskärningar, säger Erik Pelling (S), kommunalråd.   

Handslag för tryggare välfärd; 5 satsningar:
1. Mer personal i välfärden istället för skattesänkningar
Handslaget innebär att vi tillsammans vill prioritera mer personal framför nya stora skattesänkningar.

2. Krafttag mot uppdelade arbetsdagar – delade turer ska begränsas
Delade turer innebär obetalda och oönskade håltimmar för många anställda inom välfärden. Det försvårar ofta vardagspusslet och drabbar särskilt barnfamiljer. Vi vill ändra schemaläggningen och kraftigt begränsa delade turer. Det gör omsorgsyrkena mer attraktiva och förenklar rekrytering.

3. Satsning på utbildning och validering för att vikarier ska få fast anställning
Idag arbetar många utan fast anställning i Uppsalas välfärd samtidigt som det saknas personal. Oftast beror det på att de saknar rätt utbildning, exempelvis barnskötare. Därför vill vi satsa på att medarbetare i vikariepoolen och fast anställda som saknar utbildningska erbjudas utbildning och validering. Utbildningen kombineras med 75-80% arbete och de som klarar den garanteras fast heltidsanställning i kommunen. 

4. Barnskötare ska med stöd av kommunen kunna utbilda sig till förskollärare
Bristen på förskollärare börjar märkas också i Uppsala. Samtidigt är det många barnskötare som vill ta tillvara sin kompetens inom förskolan men gå vidare till en annan roll. Därför vill vi satsa på att en särskild utbildning på Uppsala universitet som kommunen betalar och stödja barnskötare som vill studera till förskollärare. Målet är att 200 barnskötare ska börja utbildningen nästa mandatperiod. Barnskötarna fortsätter att arbete ungefär 80% under studietiden.  

5. Språkundervisning för anställda med otillräcklig svenska
Uppsalas välfärd ska vara trygg. Det är viktigt att anställda kan kommunicera med barn, äldre och anhöriga på ett tydligt sätt. Välfärden står inför stora rekryteringsbehov och många av de som kommer att anställas kommer att ha annat modersmål än svenska. Uppsala kommun ska ta fram utbildningsinsatser för att förstärka svenskan hos anställda med otillräcklig svenska.

_________________________________
Avsändare: S i Uppsala / Uppsala kommun
_________________________________

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg