Vallöfte (S): Gratis TBE-vaccinering till barn i Uppsala län

(POLITIK / VAL 2018 / HÄLSA / TBE / SOCIALDEMOKRATERNA)
>>       
Socialdemokraterna i Region Uppsala går till val på att införa gratis vaccinering mot TBE för barn och unga i Uppsala län. ”Storleken på föräldrarnas plånbok ska inte avgöra risken för barn att drabbas av allvarliga sjukdomar” säger regionråd Vivianne Macdisi (S).

Socialdemokraterna går till val på att införa gratis vaccinering mot TBE för barn och unga i Uppsala län. TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar. Den kan orsaka hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation och sjukdomsfallen har ökat på senare år. Uppsala län har högst incidens av TBE i hela Sverige och antalet fall har ökat på senare år. 

– Storleken på föräldrarnas plånbok ska inte avgöra risken för barn att drabbas av allvarliga sjukdomar. För en barnfamilj kan fullgott skydd mot TBE kosta flera tusen kronor. Med gratis vaccinering till barn och unga kan vi öka vaccinationstäckningen och förhindra att länsbor drabbas av hjärnhinneinflammation och hjärninflammation, säger Vivianne Macdisi (S), regionråd.

Införandet av gratis TBE-vaccinering har utretts på Region Uppsala under året. Reformen har en beräknad kostnad på tio miljoner kronor första året och fem miljoner kronor andra året för att vaccinera de som ännu ej är vaccinerade. Därefter blir den ungefärliga kostnaden 2 miljoner kronor per år.

– Det här är en viktig reform för hela Uppsala län eftersom vår region är så illa drabbad av TBE. Vi gör sjukvården mer jämlik och kan minska mänskligt lidande samtidigt som det finns stora hälsoekonomiska vinster med gratis vaccinering för barn och unga, säger Börje Wennberg (S), regionråd.

Ett införande av gratis vaccination i åldersgruppen 3 år till och med 18 år beräknas att kraftigt öka vaccinationstäckningen. Förutom att bespara individer mänskligt lidande beräknas reformen ge goda hälsoekonomiska effekter.


Fakta
TBE (tick-borne encefalitits) är en allvarlig infektionssjukdom som kan leda till allvarliga kvarstående men för den drabbade. 

Sjukdomen medför höga samhällskostnader i form av sjukvård, sjukskrivning och eftervård för neurologiska komplikationer. Sjukdomen orsakar förlamningar hos cirka 10 % av de drabbade och mer än en tredjedel fårlångvarig, ibland livslång, nedsättning av arbetsförmåga och livskvalitet.

I Uppsala län har de senaste tre åren (2015 – 2017) mellan 45 och 55 personer drabbats av TBE varje år. Uppsala län har därmed den högsta incidensen (fall per 100 000 invånare) av TBE i Sverige med 12-15 drabbade personer/100 000 invånare varje år.

Hela länet räknas idag som riskområde för TBE, och alla Uppsala läns invånare rekommenderas därför att vaccinera sig mot sjukdomen.

Ytterst få och mestadels lindriga fall av sjukdomen ses i åldersgruppen under 3 år och det råder en viss osäkerhet på hur effektivt vaccinet är i den åldersgruppen. Immunsystemet hos små barn är inte fullt utvecklat och svarar sämre på vaccin av den typ som TBE vaccinet är.

_________________________________
Avsändare: Socialdemokraterna i Uppsala
_________________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer