Ygeman och Pelling på trygghetsvandring i Gottsunda – ”Ska införas i varje stadsdel”

(POLITIK / SOCIALDEMOKRATERNA / GOTTSUNDA / UPPSALA SYD) 
>>            
Idag besökte Anders Ygeman (S) Uppsala och gick tillsammans med Erik Pelling (S) en trygghetsvandring i Gottsunda. Socialdemokraterna i Uppsala går till val på att införa trygghetsvandringar i alla stadsdelar och tätorter på landsbygden.

– För att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten behövs fler poliser på gator och torg och med regeringens satsning kommer Uppsalapolisen att få ungefär 100 fler anställda. Men också andra samhällsaktörer kan bidra till trygghetsarbetet.  Med trygghetsvandringar som denna kan åtgärder för ökad trygghet vidtas snabbt och i dialog med dem som bor i området, säger Anders Ygeman (S), gruppledare i riksdagen.

Uppsala kommun har vidtagit flera åtgärder för att öka tryggheten. Bland annat har man patrullerande kommunala ordningsvakter i centrala staden och i Gottsunda. Fler trygghetskameror har installerats och samarbetet mellan polis och socialtjänst har förstärkts. Socialdemokraterna i Uppsala går till val på att öka tryggheten i hela Uppsala. Bland annat vill Erik Pelling införa trygghetsvandringar i alla stadsdelar.

– Vi ska ha nolltolerans mot småbrott och snabbt åtgärda eventuell skadegörelse. Att låta en krossad fönsterruta eller klotter vara kvar för länge skickar fel signaler.. Med trygghetsvandringar kan vi systematiskt arbeta för att ökad trygghet på gator och torg. Vi går till val på att införa det i varje stadsdel i Uppsala och i tätorter på landsbygden, säger Erik Pelling (S), kommunalråd. 

Trygghetsvandringar innebär att exempelvis fastighetsägare, förtroendevalda, kommunala tjänstemän och boende tillsammans går igenom områden för att se vad som behöver åtgärdas. Det kan handla både om att få bort skadegörelse men också att förbättra belysning, trimma buskage och bygga bort otrygga miljöer.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck