Bostäder till lägre boendekostnader snart verklighet i Uppsala

(BOSTÄDER / BYGGNATION / EKONOMI / UA KOMMUN)
>>               
För att möta efterfrågan på bra bostäder med lägre boendekostnader har Uppsala kommun tagit fram en ny handlingsplan. Planen, som nu skickas på remiss, har som övergripande mål ett hållbart byggande med en större andel bostäder till lägre kostnad och att lägenheter som renoveras enbart ska få en måttligt förhöjd hyra.

– Uppsala behöver fler bostäder som folk med vanlig plånbok har råd med. För många unga är det fortfarande svårt att hitta en första bostad och för många äldre är boendekostnaderna för höga. Med statligt investeringsstöd, krav på byggherrar och aktiv politik för att hålla nere hyran efter renoveringar kan vi bygga hyresrätter med lägre hyror och undvika kraftiga hyreshöjningar i det befintliga bostadsbeståndet, säger Erik Pelling (S), kommunalråd och ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

Syftet med handlingsplanen är att ange inriktning för hur bostäder för alla kan bli verklighet i största möjliga mån. Ett viktigt mål är att ha ett fortsatt högt bostadsbyggande i Uppsala och att minst 30 procent av de nya bostäderna ska vara hyresrätter. Av de tio största kommunerna är Uppsala den kommun som har störst andel bostadsrätter procentuellt och därför behöver andelen hyresrätter öka.

Beslutet i kommunstyrelsen innebär att berörda nämnder och kommunala bolag ges tillfälle att lämna synpunkter och föreslå kompletteringar till handlingsplanen Bostad för alla och att Sveriges byggindustrier service AB, Handelskammaren Uppsala län, Hyresgästföreningen region Aros-Gävle, Handikappföreningarnas samarbetsorganisation och Fastighetsägarna MittNord AB får möjlighet att avge yttrande. Stadsbyggnadsförvaltningen får samtidig i uppdrag att ta fram förslag till nya Riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-2022.

Bakgrunden till framtagandet av handlingsplanen är bland annat att många har svårt att hitta en bostad i Uppsala. Unga vuxna hör till de som har svårt att hitta en bostad och i de medborgardialoger som förts med äldre i Uppsala har det visat sig att många äldre har svårt att ställa om sitt boende, både med anledning av hyresnivåer och av utbud.

Handlingsplanen gäller för hela kommunkoncernen, det vill säga förutom samtliga förvaltningar också de kommunala bolagen. Handlingsplanen kommer att följas upp löpande.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
__________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer