Problematiskt för människor i hemlöshet att rösta

(POLITIK / VALVARDAG / UTSATTHET / UTANFÖRSKAP / STADSMISSIONEN)
>>          
Det offentliga brister inte bara i att uppfylla bostad som en mänsklig rättighet. Man riskerar även att ställa människor i hemlöshet inför ett demokratiskt utanförskap, då röstkorten inte har en fast adress att skickas till. Den som sover i trappuppgångar har dessutom svårt att följa samhällsdebatten i media. Och många upplever att politikerna inte pratar för dem som har det allra sämst ställt i vårt samhälle.

– Jag kan bara inte förmå mig att rösta på något av alternativen som finns, för jag känner, att det är ingen som står på min sida, säger en man i hemlöshet i Uppsala
som sover hos en kompis.

– Både jag och min flickvän hade ordnade liv en gång i tiden, men i väntan på vård så började vi båda självmedicinera och successivt så kraschade det fullständigt i våra liv, socialt, ekonomiskt och fysiskt.

Uppsala Stadsmission har anordnat frågestund med politiker inom kommunen, ”demokratifrukostar” samt luncher där personal informerat om valet. Anställda har även följt med deltagare på Mikaelsgården till valstugorna på Stora torget för att ta reda på mer fakta. Det finns även personal tillgänglig för att följa med den som vill förtidsrösta. 

– Det går att rösta om man så vill och Stadsmissionen hjälper till med det praktiska, berättar Carola Matilainen, föreståndare i Uppsala Stadsmissions verksamhet Mikaelsgården. I samband med valet vill Stadsmissionen dock visa det utanförskap som hemlöshet faktiskt innebär. Detta är en fråga som inte får gå politikerna förbi!

Det demokratiska utanförskapet handlar inte bara om praktiska frågor som vart röstkortet skickas eller hur man ska hänga med i debatten. Utan många av Stadsmissionens besökare tycker inte att politikerna gör tillräckligt i frågor som berör psykisk ohälsa, hemlöshet och fattigdom.

Uppsala Stadsmission menar att politikerna missar viktiga frågor i valet när hemlöshet, fattigdom och utanförskap inte berörs. Bostad är en mänsklig rättighet och Uppsala Stadsmission efterlyser en nollvision samt strategi mot hemlöshet.
Vi vill stödja människor till ett värdigt liv fullt av hopp och livsglädje. Vi vill få dem att känna sig sedda och respekterade. I våra verksamheter erbjuder vi sociala sammanhang, en möjlighet att prata med människor i samma situation och att skapa nya relationer. Vi förnyar och utvecklar våra verksamheter efter rådande behov och tillgängliga resurser. Vi vill att människor ska återfå kontrollen över sina liv och känna tillhörighet i samhället.

Om Uppsala Stadsmission
Att se de som ingen annan ser, att räcka ut en hand till de som andra har gett upp hoppet om och att möta människor som ingen annan möter. Det är centralt för alla våra verksamheter. Uppsala Stadsmission arbetar både med akut hjälp till människor som behöver det och med långsiktigt stöd till den som vill förändra sitt liv i positiv riktning.

Om initiativet Borttappade röster
I Sverige idag lever 33 000 människor i hemlöshet. Eftersom de saknar fast adress är risken stor att de inte får sina röstkort. De befinner sig redan i en utsatt situation, där de inte känner sig hörda, och inför valet riskerar de dessutom att förlora sin demokratiska röst.
Genom initiativet Borttappade röster sprider Sveriges stadsmissioner (som Uppsala Stadsmission är en del av) människor i hemlöshets röster för att uppmärksamma problemet och påverka politikerna att prioritera frågan. Se även www.borttappaderoster.se.

__________________________
Avsändare Uppsala Stadsmission
__________________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck