L: Vi vill satsa 1 miljard på skolan

(POLITIK / VAL 2018 / AVSÄNDARE LIBERALERNA I UPPSALA)
>>
Liberalerna i Uppsala går nu ut med att de vill satsa en miljard kronor på att förbättra skolan i kommunen under kommande mandatperiod. Läs Liberalernas pressmeddelande i sin helhet nedan:

– Skolan kommer först för Liberalerna. Att satsa på skolan är att satsa på en trygg framtid för oss alla. Därför satsar vi 1 miljard på Uppsalas skolor fram till 2022, säger Mohamad Hassan (L), kommunalråd.

– Idag presenterar vi fyra vallöften för skolan som vi kommer ägna mandatperioden åt att förverkliga. Med dessa prioriteringar kommer vi att kunna höja elevresultaten, få fler att vilja arbeta som lärare och skapa en tryggare vardag för eleverna, säger Helena Hedman Skoglund (L), kommunalrådskandidat.

  1. Låt lärare fokusera på undervisning och elevernas kunskaper. Uppgifter som inte kräver lärarlegitimation ska utföras av annan personal. Det banar väg för bättre elevresultat samtidigt som att få fokusera på professionens kärna ökar läraryrkets attraktivitet.
  2. En storsatsning på lärarassistenter. Liberalerna satsar nationellt på 18 000 lärarassistenter som ska avlasta lärarna, vilket blir 343 i Uppsala. Det ger lärare möjlighet att fokusera på rätt saker samtidigt som det kan öka tryggheten.

Även andra yrkesgrupper som socionomer, kuratorer, psykologer, administratörer etc. behöver finnas i skolorna i högre utsträckning än idag.

  1. Rätt stöd till varje barn. Varje barn ska garanteras bästa möjliga chans till en bra utbildning och framtid. Idag får inte alla barn det stöd som de behöver och det gäller särskilt barn med funktionsnedsättningar. Vi kommer vara mer generösa med vilka barn som ska beviljas tilläggsbelopp och se till att beloppen motsvarar faktiska behov. Vi måste också se till att fler barn får ta del av speciallärares kompetens. Därför behöver vi som kommun ta ett större ansvar för att speciallärare utbildas. 
  2. Studiero i alla klassrum. Det åstadkommer vi genom fler vuxna i skolan, men också genom att vara tydligare med samhällets förväntningar på elever, föräldrar och skolan. Skolan ska vara mobilfri.

____________________________
Avsändare Liberalerna i Uppsala
_____________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer