Unikt samarbete bakom ny miljövänlig metod för lagring av el

(MILJÖ / ENERGI / UA KOMMUN / TIUNDASKOLAN)
>>            
Uppsala kommun har i samverkan med Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS) och Blue Sky Energy fått fram en ny miljövänlig metod för lagring av el. Metoden innebär att batterier innehållande saltvatten och bomull i stället för litium används för att lagra el från solceller. Metoden finns nu i den nybyggda Tiundaskolan som också har solceller.

Litiumbatterier är idag ett vanligt sätt att lagra energi. Litium är dyrt och dess explosiva egenskaper innebär risker vid användning. Utvinningen av litium betraktas inte som hållbar och har negativ påverkan på människor och miljö. Att hitta alternativ till litium, framför allt för storskalig energilagring, är idag en av de stora utmaningarna i omställningen till förnybara energikällor. För att undvika miljö- och hälsoskadliga ämnen har forskningen arbetat fram batterier med annat innehåll, ett sådant exempel är batterier som utgörs av miljövänligt saltvatten.

– Det är tack vare kommunens högt ställda mål på klimatområdet och våra ambitioner att göra skolmiljöerna giftfria som det här batteriet, gjort av bomull och saltvatten, testas i en energilösning på Tiundaskolan. Uppsala vill gärna dela med sig av alla klimatsmarta miljöerfarenheter med kommuner i Sverige och internationellt, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat.

Den nybyggda Tiundaskolan i Uppsala är utrustad med solceller på taket och saltvattenbatterier i källaren. I och med batterierna finns numera möjligheten att lagra elen från solenergin och bidra till en mer jämn elkonsumtion och ett smart elnät. Ungefär tolv procent av skolans totala energiförbrukning kommer att utgöras av saltvattenbatterier och den lagade elen går att nyttja året runt. 

– Uppsala kommun har blivit en testbädd för ny teknik vilket bidrar till nya kunskaper och erfarenheter som vi gärna sprider vidare. I Uppsala har vi även en unik samverkan mellan samhälle, näringsliv och universitet vilket är viktigt för att få nya spännande energilösningar på plats, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande och ledamot i STUNS styrelse.

Den nya metoden med saltvattenbatterier på Tiundaskolan är ett resultat av en samverkan mellan Uppsala kommun, STUNS och företaget Bluesky Energy.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer