Nu planeras Dalabanan 2.0

—( POLITIK / DALABANAN / JÄRNVÄGSFÖRBINDELSER / MP )—
>>         

Imorgon, 16 augusti, ordnar Region Uppsala, Region Dalarna, Region Västmanland och föreningen Dalabanans intressenter en träff i Borlänge för beslutsfattare och nyckelpersoner på alla orter längs Dalabanan. Mötet är startskottet för att järnvägen mellan Uppsala och Dalarna – Dalabanan – ska utvecklas. 

–  Vi har under året etablerat ett mycket bra samarbete mellan ingående regioner, Dalabanans Intressenter och Trafikverket. Nu utvecklar vi arbetet i syfte att ta fram ett paket för Dalabanan, utifrån samma framgångsrika metod som vi använde då det gäller fyrspår mellan Uppsala-Stockholm, säger Jenny Lundström, regionråd (MP) med ansvar för infrastruktur och regional utveckling.
Miljöpartiets Maria Gardfjell anser att en utbyggnad av Dalabanan är mycket viktig för Uppsala.
– Vi vill utveckla bostadsbyggandet i Vänge och Järlåsa, och då är en utökad kapacitet på Dalabanan och stationsutbyggnad på orterna central, säger Maria Gardfjell som utöver miljöpartistiskt kommunalråd i Uppsala också är riksdagskandidat och styrelseledamot i Dalabanans intressenter.

Redan i Nationell plan som regeringen beslutade om i juni finns ett antal framsteg, bland annat hastighetshöjande åtgärder Uppsala-Sala, planskildhet vid Börjegatan och mötesspår Heby.
– Nu kommer vi inleda arbetet med att inför nästa nationella plan, 2022-2034, ta fram en regional systemanalys för Dalabanan med en gemensam prioriteringslista, så att vi kan nå kortare restider, fler stationsuppehåll och ökad turtäthet, säger Niclas Malmberg riksdagsledamot för MP och riksdagskandidat.

__________________________
Avsändare Miljöpartiet i Uppsala
__________________________

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall