(MP): Högre skatt på utsläpp – lägre skatt på arbete

(POLITIK / AVSÄNDARE MILJÖPARTIET / (MP) / VAL-2018)
>>           
Miljöpartiets riksdagskandidater Niclas Malmberg och Erik Apel presenterade på tisdagen underlag för den gröna skatteväxling Miljöpartiet driver som en av valets viktigaste frågor.

– Ett instrument kan vara att införa en klimatbonus som gör det ekonomiskt lönsamt att minska sina utsläpp, utifrån samma modell som bonus-malus för bilar, men på systemnivå, säger Niclas Malmberg.
En koldioxidavgift som på det sättet helt och fullt betalas tillbaka till medborgarna ger en tydlig fördelningspolitisk effekt, då personer med högre inkomster kan förväntas ha större utsläpp av koldioxid och därmed också betala högre koldioxidavgift. 

– Men framför allt ger det ett dubbelt så starkt incitament att minska de egna koldioxidutsläppen, eftersom man i ena änden betalar mindre koldioxidavgift, och samtidigt får en klimatbonus, säger Niclas Malmberg. 

Ett annat förslag är att utveckla flygskatten och göra den progressiv. Det innebär att den som flyger oftare får betala mer i flygskatt per resa än den som bara flyger någon gång per år. Skattehöjningen skulle kunna kvittas mot lägre arbetsgivaravgift i glesbygdskommuner.  

– Idag står en liten grupp människor för det mesta av flygandet och många av deras resor skulle kunna ersättas med videokonferenser eller tågresor. Det här vore en effektiv och rättvis reform för att minska det onödiga mängdflygandet, säger Erik Apel.

Inom ramen för en större blocköverskridande skattereform nästa mandatperiod kan man också tänka sig ett rött inslag i den gröna skatteväxlingen.

– Vi måste både sänka utsläppen och stoppa de skenande klyftorna. Högre skatt på kapital och utsläpp och lägre på arbete och det som är miljöbra, skulle gynna både klimatet och jämlikheten. Sverige ska både vara ett hållbart land och ett land som håller ihop, säger Erik Apel.

__________________________
Avsändare Miljöpartiet de Gröna
__________________________

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”