(MP): Eriksbergs skogar ska räddas

|POLITIK / AVSÄNDARE MILJÖPARTIET / (MP)|
>>              

Många oroas för utvecklingen och den biologiska mångfalden i Erikberg då området förtätas. Miljöpartiet anser att stora delar av planprogrammet för Eriksberg är bra, men vill att delar ses över och ändras. Miljöpartiet vill skydda Blodstensskogen genom att göra den till naturreservat och miniminera byggandet i Hammarparken.

När reservatet för Stadsskogen bildades drev Miljöpartiet på för en korridor mellan Hågadalen och Stadsskogen. Trots planerna som då inte inkluderade någon korridor så blev detta verklighet. Nu driver Miljöpartiet åter skydd av mark som riskerar att bebyggas. Mark som inte skyddas genom reservatsbildning hotas ständigt att exploateras.
– Att skydda naturen är viktigt för att bevara den biologiska mångfalden men också för att vi människor ska ha nära till gröna områden för friluftsliv och avkoppling, säger Miljöpartiets kommunalråd i Uppsala Rickard Malmström.

Samtidigt som staden växer ska vi värna de tätortsnära naturområdena och ge Uppsalaborna naturupplevelser och ett rikare liv parallellt med att vi skapar viktiga förutsättningarna för hotade arter. Inrättandet av naturreservat och skyddandet av natur hämmar inte utveckling. Tvärtom så stärker det viktiga värden i staden.
– När vi pratat med människor som bor i Eriksberg så har naturen lyfts som viktig för boendemiljön och trivsel. Många delar av planerna i Eriksberg är bra för att utveckla området, men vi måste också värna naturen och dess betydelse för välmående och folkhälsa, säger Miljöpartiets kommunalrådskandidat Linda Eskilsson.

För Miljöpartiet är det lika viktigt att skapa naturreservat som tydligt pekar på vilka områden som ska fortsätta utvecklas som natur som att peka ut vilka områden som ska bebyggas. I en kraftigt växande stad som Uppsala blir detta extra viktigt. Därför kommer Miljöpartiet fortsätta driva på för att inrätta naturreservat. Planprogrammet visar hur Eriksberg kan utvecklas på flera sätt. Det handlar dels om ny bebyggelse och dels riktlinjer som ska vägleda i kommande detaljplanering inom stadsdelen. Miljöpartiet vill istället prioritera utvecklingen av södra staden med helt nya stadsdelar, spårväg, stationsläge och fyrspår och att Eriksberg ska utvecklas under en längre tidsperiod framförallt efter år 2030.

___________________________
Avsändare: Miljöpartiet de Gröna
___________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer