Trenden håller i sig: Allt fler unga i Uppsala blir föreningsaktiva

(SPORT & FRITID / IDROTT / STATISTIK)
>>           
Till skillnad från i övriga landet, fortsätter antalet medlemmar i Uppsalas idrotts- och fritidsföreningar i åldersgruppen 5-25 år att öka. Det handlar om allt från scouter till hockey- och gymnastikföreningar. Det visar både Riksidrottsförbundets och kommunens egna siffror för 2017. Ökningen är som störst i åldersgruppen 9-16 år.

Antalet Uppsalabor har ökat med 2,3 procent, men ökningen av föreningsaktiva är större, 3,4 procent.

Uppsala kommun har tillsammans med föreningarna och Upplands idrottsförbund gjort en långsiktig satsning för att behålla ungdomarna. 2013 ändrades bidragsreglerna med inriktningen att sätta barnet i första rummet. Kommunen arbetar med kvalitetspoäng där föreningarna får ett basbelopp för det kvalitativa arbete föreningen gör. Utöver det, kan föreningar söka pengar för sina ledarutbildningar som ett led i att öka kompetensen och kvalitén i föreningen.

Kommunens handläggare gör föreningsbesök där de tillsammans med föreningen går igenom frågor som likabehandlingsplan, krishanteringsplan, och hur föreningen arbetar aktivt med att förankra dessa i praktiken. Föreningarna bedöms även utifrån hur de tar emot barn och ungdomars synpunkter.

– Vår gemensamma satsning ger resultat och det är glädjande att trenden håller i sig. Det är viktigt att barn har en aktiv fritid eftersom det stärker deras fysiska och psykiska hälsa också på lång sikt, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Flest aktiva finns i åldersgruppen 9-12. Där ökar antalet aktiva pojkar från cirka 7 000 år 2016 till nästan 8 500 år 2017. För flickorna är siffrorna 5 500 år 2016 till cirka 6 500 år 2017.

Precis som i statistiken för 2015 och 2016 fortsätter flickorna att vara något mindre föreningsaktiva än pojkarna, även om siffrorna stadigt pekar uppåt år för år. När ungdomarna blir 17-20 minskar föreningsengagemanget. Hos pojkarna är trenden att det visserligen sker ett tapp, men det har minskat år från år och är mindre än för flickorna.

– Vad tappet beror på vet vi inte. Det kan vara studier, eller att de övergår till att träna på gym, löpträna på egen hand och liknande vilket inte syns i vår statistik, men det är något vi behöver titta närmare på, säger Ewa Wennmark, fritidsstrateg.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer