Årsta centrum utvecklas med fler bostäder och service

(BYGGPLANER / ÅRSTA / ÖSTRA UPPSALA / UPPSALA KOMMUN)            
>>     


     
Uppsala kommun har antagit detaljplanen för Årsta centrum och området kan nu utvecklas med bostäder, kommersiell och offentlig service. Årsta centrum får två öppna torgytor, utöver det nuvarande torget, ett helt nytt, närmare Fyrislundsgatan. Torget kommer att bli den mest centrala platsen i Östra Sala backe, en viktig handel- och mötesplats i den utvecklade stadsdelen.

– Mindre stadsdelscentrum, som Årsta centrum, är viktiga komplement till stadskärnan i Uppsala och de större arbetsplats- och handelsområdena. De som bor i de områdena ska ha nära till service och kollektivtrafik och till gröna områden, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Ett stadsdelscentrum kan erbjuda närservice, arbetstillfällen och vara en viktig mötesplats i området.

Det nya Årsta torg får fyra nya kvarter med cirka 400 nya bostäder och 8 000 kvm verksamheter, inklusive utökad dagligvaruhandel.

Vårdcentralen ska finnas kvar på samma plats som idag och samtidigt skapas ett nytt centralt torg. Torget kommer att vara en öppen central plats vänd mot Fyrislundsgatan och de mindre gränder som leder in bland kvarteren.

Arkitekturen inom området bygger vidare på Östra Salabackes varierade och täta kvartersstruktur. Planen är att husen i området ska få en brokigare, mindre rätvinklig struktur med inspiration från en medeltida stadskärnas gränder. Byggnaderna föreslås i huvudsak vara mellan fyra och sju våningar och det är möjligt att bygga en högre byggnad med 13 våningar.

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck