Fokus på livskvalitet vid upphandling av LSS-bostäder

(UPPSALA KOMMUN / UPPHANDLING / LSS)
>>           
Uppsala kommun har fattat tilldelningsbeslut i upphandling av fyra LSS-boenden som idag drivs av BAMU AB. Enligt beslutet kommer driften av boendena övergå till Private Nursing AB och till Nytida AB. Fortfarande kommer drygt 50 procent av omsorgsnämndens verksamhet att bedrivas i kommunal regi. 

Enligt det tilldelningsbeslut som omsorgsnämndens upphandlingsutskott fattade 26 juni kommer driften av boendena övergå till annan utförare enligt följande:

  • Lunda 1: Private Nursing Sweden AB.
  • Lunda 2: Private Nursing Sweden AB.
  • Stålgatan 39: Nytida AB.
  • Stålgatan 57: Nytida AB.

Verksamhetsövergångar äger rum den 1 februari 2019. De ska, enligt nämnden, ske med största möjliga personalkontinuitet och trygghet för de som bor på boendena. De nya utförarna ska därför erbjuda all tillsvidareanställd personal anställning hos sig.

– I våra upphandlingar av boenden har vi höga krav när det gäller livskvalitet för de som bor på dem. Det handlar till exempel om fler och varierade möjligheter till fritidsaktiviteter, semestervistelse och om stöd i att upprätthålla sina relationer med familj och vänner, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Upphandlingarna har gjorts med anledning av att gällande avtal löper ut. De har genomförts enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) med utvärderingmodellen bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Bostad med särskild service är en av insatserna inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

_______________________
Avsändare: Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

RANKING | Akademiska sjukhuset ett av världens bästa sjukhus

NÄRINGSLIV • SKOLA | Möt morgondagens entreprenörer på UF-mästerskapet

KULTUR | Youssou N’Dour till UKK

FORSKNING | Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

Vi | Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

Enligt redaktören: I am nineteen going on twenty, la la …