Studenternas IP blir hbtq-diplomerad arena

(SPORT & FRITID / STUDENTERNAS IP / IDROTT / HBTQ)
>>          

Uppsala kommun har som uttalat mål att offentliga verksamheter ska vara tillgängliga för alla. Därför ska den fotbollsarena som byggs på Studenternas hbtq-diplomeras. Det innebär att förvaltningens medarbetare och de lag som har sin verksamhet på arenan, ska få utbildning i hbtq-frågor. Arenan ska även anpassas så att det finns toaletter och omklädningsrum tillgängliga för alla, oavsett upplevd könstillhörighet.

Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och samma möjligheter. Det betyder att kommunen bland annat ska garantera ett likvärdigt bemötande i alla verksamheter, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. En viktig del av det arbetet är att ta fram en standard för symbol och skyltar som kan användas i alla kommunala anläggningar som idag och i framtiden ska hbtq-diplomeras.

– Jag gläder mig åt att Studenternas blir Sveriges första hbtq-diplomerade arena. Idag ska det vara en självklarhet att alla ska kunna idrotta, träna och titta på idrott på sina villkor och utan att diskrimineras, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Arenan ska stå klar för spel inför fotbollssäsongen 2019. De lag som är intresserade av att hyra in sig på arenan, måste gå en utbildning i hbtq för att komma ifråga som hyresgäster. Något som tagits väl emot av de lag som idag är aktuella.

– Mottagandet hos föreningarna har varit positivt och vi ser fram emot att samarbeta i de här viktiga frågorna, säger Josefine Åhrman, avdelningschef för idrott och fritid på Uppsala kommun.

Utöver utbildning av lagen som ska hyra in sig och de som ska arbeta i arenan, kommer arenan utformas så neutralt som möjligt, med bland annat könsneutrala omklädningsrum med separata duschbås och, så långt möjligt, könsneutrala toaletter. Förvaltningens personal kommer under hösten att genomföra en utbildningsinsats som ett första steg i diplomeringen.

_____________________

Fler nyheter

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord