Ny offentlig konst till Stadsträdgården och Sunnersta

(UPPSALA KOMMUN / KULTUR / OFFENTLIG KONST)            
>>          
Ett nytt permanent ljuskonstverk i Stadsträdgården och en ny konstnärlig gestaltning i Sunnersta. Det är två nya konstprojekt som inleds under året. Projekten har tillkommit i samverkan mellan kommunen, föreningslivet och boenden i närområden.

I och med den sjätte upplagan av ljuskonstfestivalen Allt Ljus på Uppsala kom förslaget att initiera ett offentligt ljuskonstverk som kan bli ett permanent inslag i stadsbilden och i Uppsala kommuns offentliga konstsamling. Valet föll på Stadsträdgården som är den största parken i Uppsala, med många dagliga besökare. Förutom en upplevelse kan ljuskonst bidra till att platsen känns mer upplyst och trygg. I projektet uppmärksammas Ingmar Bergman som i år skulle ha fyllt 100 år. 

Initiativet till en offentlig konstnärlig gestaltning i Sunnersta kom från en grupp invånare som har varit engagerade i frågan. Representanter från aktiva föreningar i området har under en längre tid fört en dialog med kulturförvaltningen.

– I Sunnersta finns inte någon offentlig konst på allmän platsmark sedan tidigare. Det nya blir det första i sitt slag. Det finns därför goda möjligheter att ta ett helhetsgrepp för att tillföra värden genom konsten, säger Mikaela Granath, intendent för offentlig konst på Uppsala kommun.

I arbetet med att utse konstnärer till de två projekten kommer projektledare från kulturförvaltningen att samarbeta med förvaltningens konstexpertgrupp och med utsedda konstkommittéer. I valet av konstnärer ska kulturförvaltningen beakta kvalitet, mångfald, åldersspridning och genus för att få en så varierad och jämlik konstsamling som möjligt.

I arbetet med platsspecifika gestaltningar, som den i Sunnersta, ingår det i konstnärens uppdrag att utgå från den aktuella platsen och de medborgare som bor där samt områdets karaktär och historik. Samtidigt är det viktigt att konsten bidrar till att utmana invanda föreställningar och att konstnärerna ges stor konstnärlig frihet.

Kulturnämnden godkände de två konstprogrammen den 18 juni. Den offentliga konsten i Sunnersta beräknas finnas på plats under hösten 2019, medan skissen för ljuskonstverket i Stadsträdgården presenteras för kulturförvaltningen under hösten 2018.

________________________
Avsändare: Uppsala kommun
________________________

Fler nyheter

UNDERHÅLLNING —
Årets Allsång på Skansen

BANDY —
SM-finalerna stannar i Västerås 2025 och 2026

ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

VÅRD —
”Adhd på nätet” ska göra specialistvården mer tillgänglig

REGION UPPSALA —
Höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester

UTOMHUSBAD —
Håll koll på vattenkvaliteten innan bad