Klart för bygget av cykelparkeringshus vid Resecentrum

(RESECENTRUM / UPPSALA C / NYBYGGNATION / KOMMUNIKATIONER/ CYKEL)
>>        
Bygglovet för cykelparkeringshuset vid Resecentrum är klart och därmed kan arbetet med bygget sätta igång. Arbetet börjar i mitten av juli och beräknas vara klart hösten 2019.

Cykelparkeringshuset byggs mellan Resecentrum och regionbusshållplatserna. Det blir cirka 2 100 m2 stort och tar upp ungefär halva ytan av nuvarande cykelparkering vid Resecentrum. Huset har plats för drygt 1 200 parkeringsplatser där ett femtiotal är anpassade för specialcyklar. Beräknad kostnad för projektet är 47,5 miljoner kronor. Kostnaden finansieras bland annat genom statlig medfinansiering med 12,5 miljoner kronor. 

– Det är bra att arbetet kommer igång och vi hoppas att allmänheten har överseende med den påverkan som blir på trafiken. Nästa höst har vi ett fint, stort cykelgarage som ger möjlighet för säker parkering i centrala staden, säger Michael Eriksson, avdelningschef för gata, park, natur.

För att kompensera för de platser som försvinner finns nu mer än dubbelt så många platser i cykelställ i två våningar längs med Stadshusgatan mellan Resecentrum och Stadshuset. Det finns även gott om platser på norra sidan Resecentrum längs Stationsgatan.

Busshållplatserna vid Resecentrum finns kvar både under och efter byggtiden. Däremot kan bygget innebära vissa störningar på Stadshusgatan i perioder, där många bussar kör, men ambitionen är att trafiken inte ska påverkas under byggtiden.

De som cyklar måste välja andra vägar under byggtiden. Vilka alternativ som finns ska kommuniceras på plats. Gående kan röra sig förbi byggområdet på Sidumvägen/Stadshusgatan.

Utöver arbeten inom området behöver anslutningar av bland annat vatten, el och data att göras i Stadshusgatan vilket också påverkar trafiken.

_______________________
Avsändare: Uppsala kommun
__________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer