Mourad Kouri blir den första ateljéstipendiaten

(KULTUR / STIPENDIAT / KONST / UPPSALA KOMMUN / ULLERÅKER / ATELJÉFÖRENINGEN HOSPITALET)
>>          
Konstnären Mourad Kouri har tilldelats kulturnämndens nya 
stipendium till nyutexaminerade bildkonstnärer. Stipendiet består av kostnadsfri tillgång till ateljé under ett år i anslutning till Ateljéföreningen Hospitalets lokaler i Ulleråker, samt möjlighet att få ställa ut på Uppsala konstmuseum.

Mourad Kouri, född 1987, är bosatt i Stockholm och har under våren avslutat masterprogrammet i fri konst vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hans bakgrund av att ha sökt asyl och vuxit upp i ett utsatt bostadsområde med föräldrar från Syrien, har enligt honom själv lett till att han befunnit sig i en hybrid av olika kulturer och språk. Denna erfarenhet har gett upphov till en skiftande självdefinition, sprungen ur ett slags ”mellanförskap”, vilket är utgångspunkten för hans konstnärliga arbete.

Mourad Kouri beskriver hur han behandlar komplexiteten av att leva i ett ”mångkulturellt samhälle” genom att problematisera identitetsbegreppet i en tid som alltmer präglas av exil och undantagstillstånd. Gestaltandet tar sig uttryck i minimalistiska skulpturer/installationer (betong, metall, glas, akrylplast), men även i fotografi och video.

I Mourad Kouris senaste separatutställning ”Not valid as an ID card” (2018) utgick han från idén att ha mandat över ett rum och utforska vad som sker när en transparent gräns godtyckligt dras genom rummet. Hur förhåller man sig till en avgränsning på en plats som annars är till synes tillgänglig och öppen? Kan en skulptural form ge upphov till en kroppslig tolkning som går bortom en given läsning? Denna typ av frågor vill han genom stipendiet fördjupa och bearbeta vidare i mötet med Uppsalas lokala kontext. Tidigare i år beviljades han det konstnärliga forsknings- och utvecklingsmedlet från Kungliga Konsthögskolan för perioden 2018–2020. En stipendievistelse i Uppsala medför att Mourad Kouri får möjlighet att utveckla sina idéer och möjlighet knyta samarbetspartners till sitt konstnärliga forskningsprojekt.

– Att ge en nyutexaminerad konstnär som Mourad Kouri tillgång till en ateljé i Ulleråker och möjligheter att knyta kontakter med Uppsalas kulturliv känns väldigt spännande och är ett led i arbetet med att utveckla Uppsala som konststad, säger Küllike Montgomery (MP), sammankallande i kulturnämndens stipendieutskott.

________________________
Avsändare: Uppsala kommun
________________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck