(MP): Sverige ska bli stor nettoexportör av förnybar el

(MILJÖPARTIET I UPPSALA / PRESSMEDDELANDE / MILJÖ / FÖRNYBAR ENERGI)          
>>          
Vid Fallens dag i Älvkarleby presenterade Miljöpartiets riksdagsledamot Niclas Malmberg ett åttapunktsprogram för att utöka produktionen av förnybar elproduktion, med målsättning att Sverige ska bli stor nettoexportör av förnybar el. Sverige har idag ett elöverskott på årsbasis om cirka 20 TWh, men Miljöpartiet ser goda möjligheter att utöka det elöverskottet ytterligare.
 

– En av Miljöpartiets stora framgångar under mandatperioden är den politiska överenskommelsen om 100 procent förnybar el. Nu är vi redo för nästa steg, inte stanna vid målet 100 procent, säger Niclas Malmberg (MP). 

De åtta punkterna i programmet är:

1. Att de gröna elcertifikaten kompletteras med så kallade vita elcertifikat, för att skapa ett incitamentsystem för energieffektivisering. 

2. Utökad överföringskapacitet från norra till södra Sverige så att vattenkraften kan fungera som reglerkraft fullt ut.

3. Utökad överföringskapacitet till kontinenten så att Sverige kan hjälpa till att fasa bort kolkraften i Europa. 

4. För att fullt ut kunna utnyttja möjligheterna till förnybar elproduktion måste vi stimulera nya lösningar med energilagring.

5. Minska effekttopparna genom att införa styrmedel i form av timdebitering, som ger incitament för att lägga om förbrukningen till delar av dygnet då elen är billigare.

6. Utvidga skattefriheten till att också omfatta andelsägd elproduktion, och därmed göra det möjligt för de som bor i lägenheter att sätta upp gemensamma solceller på det gemensamma taket och få skattebefrielse för det. 

7. Begränsa Försvarsmaktens vetorätt över var vindkraftverk kan etableras. Att flygplatsen vid Ärna gör att vindkraft inte kan etableras i stora delar av Uppland är oacceptabelt.

8. Låt kommunerna behålla intäkterna av fastighetsskatten för vindkraftsanläggningar, för att öka incitamentet för kommuner att medverka till att ta fram vindbruksplaner.

__________________________
Avsändare Miljöpartiet i Uppsala
_____________________________


Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer