Alliansen i Uppsala i gemensamt utspel inför valet

(POLITIK / VAL 2018 / ALLIANSEN / PRESSMEDDELANDE)
>>     


     
Vid en pressträff idag presenterade Alliansen gemensamma politiska prioriteringar och en gemensam plan för ekonomin 2019 – 2021.

– Vi är överens om de ekonomiska ramarna för Uppsala. Vi återställer skatten med 30 öre och ger på så sätt 154 miljoner kronor tillbaka till Uppsalaborna. Det finns ingen anledning att välfärden ska kosta mer i Uppsala än i andra jämförbara kommuner, när kvaliteten inte är bättre här, sa Fredrik Ahlstedt (M).

Allianens politiker lyfte fram fyra akuta problem; sjunkande skolresultat, en bristande integration, ökad otrygghet och företagsklimatet och presenterade för Alliansen gemensamma lösningar på dessa:

– När 16,3 % av niorna inte är behöriga till gymnasiet måste vi agera. Skickliga lärare med tid för eleverna gör stor skillnad för resultaten. Låt lärarna fokusera på undervisning och andra ansvara för administration, elevhälsa och liknande, säger Helena Hedman Skoglund (L).

– På arbetsmarknaden är klyftorna stora; antalet personer som varit arbetslösa mer än 24 månader har ökat med nästan 30 procent på två år. Med välfärdsjobb, inkluderingsjobb och matchningsföretag som vet vad de gör vill vi skapa vägar in på arbetsmarknaden för alla människor, säger Stefan Hanna (C).

– Allt fler känner sig otrygga i det offentliga rummet och det måste vi ta på allvar. Därför vill vi ta fram en trygghetsplan, ha ordningsvakter och trygghetskameror på fler ställen och ytterligare utöka samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis, säger Jonas Segersam (KD).

– Vi är allvarligt oroade över företagsklimatet och att de rödgröna under sin mandatperiod inte lyckats bättre. Att Uppsala trots goda förutsättningar står sig så dåligt i nationella jämförelser är anmärkningsvärt. Här krävs stora insatser för förbättrad service, säger Therez Olsson (M).

_____________________________
Avsändare Allianspartierna i Uppsala
_____________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer