Så ska Uppsala bli tryggare och säkrare

(TRYGGHET / OFFENTLIGA RUMMET / UPPSALA KOMMUN)            
>>          
Uppsala kommun har tagit fram en handlingsplan med 118 åtgärder som ska öka tryggheten och säkerheten för Uppsalaborna. Åtgärderna spänner över ett brett fält, allt från kameraövervakning, tryggare utemiljöer och insatser mot drogmissbruk till förebyggande insatser för barn och unga på skolor och fritidsgårdar.

– Uppsalas gator och torg ska vara trygga. När man väntar på bussen eller promenerar hem ska man känna sig säker i vår kommun. Nu fokuserar vi våra krafter och samlar hela kommunens organisation för att nå samma mål. Med denna kraftsamling och ett nära samarbete med polisen och andra myndigheter vet jag att vi kan nå tydliga resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

Handlingsplanen föreslås gälla under perioden 2018–2022. De 118 åtgärderna finns inom nio målområden, tre som syftar till ökad trygghet och sex som syftar till ökad säkerhet. Målområdena har identifierats med stöd i aktuell forskning och lägesbilder. Målområdena innefattar bland annat trivsam och trygg miljö, minskad brottslighet, internt skydd och personsäkerhet och civilt försvar.

Handlingsplanen innefattar även brottsförebyggande frågor och arbetet för att motverka våldsbejakande extremism.

– Unga kvinnor och flickor, hbtq-personer och personer som bor i områden med hög arbetslöshet upplever mer otrygghet än andra och därför behöver vi göra riktade insatser. I handlingsplanen har vi också ett särskilt fokus på barn och jämställdhetsperspektivet, vilket ofta har glömts bort tidigare, säger kommunalråd Ilona SzatmáriWaldau (V).

– Många av åtgärderna i planen kommer involvera boende, föreningar, lokala aktörer och ske i nära dialog med Uppsalaborna. Framgångsfaktorn ser jag i att arbetet blir systematiskt och i nära samarbete med alla goda krafter som finns i Uppsala, säger kommunalråd Rickard Malmström (MP).
Hela handlingsplanen finns att läsa här. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om handlingsplanen på sitt möte 30 maj.

Avsändare: Uppsala kommun
___________________

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge