Vänsterpartiet röstar emot förslag om ersättningsnivåer

(POLITIK / UPPSALA KOMMUN / VÄNSTERPARTIET / ERSÄTTNINGSNIVÅER)         
>>         

I dag, måndag 28 maj, fattar kommunfullmäktige beslut om ersättningsnivåer för förtroendevalda under nästa mandatperiod. Vänsterpartiet uppger att de kommer att rösta emot de andra partiernas förslag, framför allt därför att de ”tycker att heltidsarvoderade politiker har för höga arvoden i Uppsala”. Då ersättningen höjs mer än andra arbetande människors löner, varje år, så växer hela tiden klyftan mellan väljarna och de folkvalda. ”Den typen av klyftor är verkligen inte vad vi behöver om vi vill ha ett samhälle som bygger på tillit och gemenskap”, skriver partiet i ett pressmeddelande.
Som exempel ger Vänsterpartiet i Uppsala att ”i dag tjänar ett heltidsarvoderat kommunalråd 65 400 kronor i månaden, lika mycket som en riksdagsledamot”. Partiet föreslår att arvodet istället ska kopplas till det så kallade prisbasbeloppet, vilket i dag ligger på 45 500 kronor per månad. En sådan koppling, menar Vänsterpartiet, skulle göra att arvodet ökade långsammare eftersom riksdagsledamöternas arvoden växer snabbare än prisbasbeloppet.

redaktion@luthagsnytt.se
______________________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck