Bättre planering av kontroll vid slakt

(DJURHÅLLNING/ SLAKT / KONTROLL / LIVSMEDELSVERKET)      
>>        
Alla djur som slaktas ska kontrolleras av Livsmedelsverkets veterinärer. Kontrollavgifterna är en betydande kostnad för slakterierna. Livsmedelsverket föreslår därför att slakterierna ska anmäla sin slakt i god tid för att undvika att extra kostnader uppstår.

Personal från Livsmedelsverket måste enligt lagstiftningen kontrollera alla djur före och efter slakt. Till detta kommer att djurkroppar på vilthanteringsanläggningar måste kontrolleras innan de styckas. En del mindre slakterier slaktar oregelbundet och med kort varsel. Många småskaliga anläggningar finns i glesbygd vilket försvårar Livsmedelsverkets bemanning på grund av långa inställelseresor. När personal måste åka dagen innan kan sena avbokningar öka kostnaderna för Livsmedelsverket. Omvänt kan sena anmälningar om slakt innebära att det inte finns någon veterinär tillgänglig, vilket gör att slakteriet måste skjuta på slakten med ökade kostnader som följd.

Livsmedelsverket vill reglera planeringen av kontroll vid slakt för att motverka ineffektivitet i kontrollen. Reglerna ska också bidra till likvärdig behandling, transparens och förutsägbarhet för företagen. Förslaget innebär att företagen lämnar önskemål i god tid och att Livsmedelsverket därefter beslutar om ett kontrollschema. Tillfälliga ändringar kan ske tio arbetsdagar före slaktdagen och avbokning tre arbetsdagar innan.

// Signerat Livsmedelsverket
______________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck