Avråder från eldning även på iordningställda grillplatser

(ELDNINGSFÖRBUD I SKOG OCH MARK / UPPSALA KOMMUN / PREVENTION)         
>>          
Med anledning av den höga brandrisken och att det under de senaste dagarna utbrutit bränder i Stenhagen och Hågadalen avråder kommunen från all grillning i kommunens marker. Det gäller även iordningsställda grillplatser.

Från och med 21 maj avråder kommunen starkt från grillning även i iordningställda grillplatser. Det gäller i friluftsområdena i Stadsskogen, Norra Lunsen, Hågadalen-Nåsten, Fjällnora, Vedyxaskogen och Hammarskog. Beslutet har kommunen fattat som markägare. 

Redan den 17 maj fattade Länsstyrelsen i samråd med länets räddningstjänster beslut om eldningsförbud. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet vid iordningställda grillplatser som har en utformning som gör att spridning av brand inte kan ske.

Med den här avrådan vill kommunen göra allmänheten extra uppmärksam på den brandrisk som föreligger och vädjar till att man respekterar avrådan i friluftsområdena. 

Kommunen informerar bland annat med skyltning vid friluftsområdenas entréer och på Facebook.

// Signerat Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck