Avråder från eldning även på iordningställda grillplatser

(ELDNINGSFÖRBUD I SKOG OCH MARK / UPPSALA KOMMUN / PREVENTION)         
>>          
Med anledning av den höga brandrisken och att det under de senaste dagarna utbrutit bränder i Stenhagen och Hågadalen avråder kommunen från all grillning i kommunens marker. Det gäller även iordningsställda grillplatser.

Från och med 21 maj avråder kommunen starkt från grillning även i iordningställda grillplatser. Det gäller i friluftsområdena i Stadsskogen, Norra Lunsen, Hågadalen-Nåsten, Fjällnora, Vedyxaskogen och Hammarskog. Beslutet har kommunen fattat som markägare. 

Redan den 17 maj fattade Länsstyrelsen i samråd med länets räddningstjänster beslut om eldningsförbud. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet vid iordningställda grillplatser som har en utformning som gör att spridning av brand inte kan ske.

Med den här avrådan vill kommunen göra allmänheten extra uppmärksam på den brandrisk som föreligger och vädjar till att man respekterar avrådan i friluftsområdena. 

Kommunen informerar bland annat med skyltning vid friluftsområdenas entréer och på Facebook.

// Signerat Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge