Besqab AB återköper egna aktier

(EKONOMI / AKTIER / NÄRINGSLIV)            
>>    
     
Styrelsen i Besqab AB (publ) har den 17 maj 2018 beslutat att utnyttja det bemyndigande att återköpa egna aktier som lämnats av årsstämman 2018. Syftet med återköpen är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Besqabs aktiebaserade incitamentsprogram.

Styrelsen i Besqab AB (publ) (”Besqab”) har den 17 maj 2018 beslutat, med utnyttjande av bemyndigande från årsstämman 2018, att återköpa egna aktier. Återköpen får ske vid ett eller flera tillfällen under perioden från och med den 21 maj 2018 till och med den 25 april 2019. Syftet med återköpen är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Besqabs aktiebaserade incitamentsprogram.

Återköpen genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköpen kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Besqabs aktier oberoende av och utan inflytande från Besqab.

Återköpen av egna aktier ska uppfylla följande villkor:

  1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen. 
  2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 21 maj 2018 till och med den 25 april 2019.
  3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 
  4. Maximalt får 145 000 aktier återköpas, motsvarande 0,94 procent av bolagets utestående aktier. 
  5. Aktier för maximalt 18 Mkr får återköpas. 
  6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Det totala antalet aktier i Besqab uppgår till 15 514 829 stycken. Besqab äger idag 125 000 egna aktier.
Mer information finns att hitta på www.besqab.se.

Signerat Besqab AB (Publ)
_____________________

Fler nyheter

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin

BOENDE | Uppsalahem testar smarta droppmattor under kylskåp

SAMHÄLLE | Krafttag för mer jämställt och jämlikt Uppsala län

SENIOR | Äldreboendet Myrbergska gården satsar för att öka livskvaliteten

SVERIGE | Vårdförbundet varslar om övertidsblockad