Uppsala får nya hastighetsbegränsningar

(UPPSALA KOMMUN / INFRASTRUKTUR / TRAFIK)           
>>          
Uppsala kommun sätter i maj igång arbetet med att införa nya hastighetsbegränsningar i centrala Uppsala. Målet är att öka trafiksäkerheten med sänkta hastigheter för motorfordonstrafik. Först ut är de norra och nordöstra delarna av staden. Efter sommaren sätter kommunen upp nya vägmärken i centrum och de resterande delarna av Uppsala.

Sänkt hastighet är den enskilt viktigaste faktorn för att minska allvarliga olyckor med dödlig utgång och för att nå Sveriges och världens trafiksäkerhetsmål. Syftet med de nya, lägre hastigheterna är att skapa en trygg och säker gatumiljö. Förhoppningen är att de också ska leda till ett bättre samspel mellan cyklister, gångtrafikanter, bilister och kollektivtrafik. Nya hastigheter har redan införts i andra tätbebyggda områden i kommunen, och från och med i mitten av maj införs det successivt i Uppsalas tätort. 

De nya hastighetsgränserna är 30, 40, 60 och 80 kilometer i timmen. Det ersätter till stor del nuvarande 50 och 70 kilometer i timmen inom kommunens tätorter. De nya hastigheterna gäller från och med att de nya hastighetsskyltarna sitter uppe.

– Lägre hastigheter räddar liv och därför är sänkta hastighetsgränser en av de viktigaste trafiksäkerhetsåtgärderna. Dessutom minskar bullret och luftkvaliteten förbättras, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

För att ta fram nya hastigheter har kommunen gjort en hastighetsöversyn med fokus på miljö, hälsa, omgivningens karaktär, tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. De nya hastigheterna är anpassade till vägarnas säkerhet och standard och till hur mycket människokroppen tål vid en krock.

Lägre hastigheter leder bland annat till kortare bromssträckor och därmed mindre allvarliga följder vid en eventuell olycka. Att sänka farten från 50 till 40 kilometer i timmen minskar stoppsträckan med sju meter och kan hindra en kollision. 

Om alla kommuner skulle göra och genomföra hastighetsöversyner för motorfordon så skulle man kunna rädda 15 till 20 liv varje år. 

– Vi prioriterar att få bilisterna att ta större ansvar i trafiken, men även cyklister och gående behöver visa ökad hänsyn i trafiken. Alla behöver lära sig mer om vilka regler som gäller för att bättre kunna samspela med andra och på sätt minska risken för olyckor, säger Johan Lundqvist.

En vägtrafikolycka som leder till att en person dödas medför en samhällsekonomisk förlust för samhället på 46,6 miljoner kronor, enligt Trafikverket.
___________________________________
//Signerat Uppsala kommun

________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer