Fullstor idrottshall byggs vid Kvarngärdeskolan

(UPPSALA-KVARNGÄRDET / SPORT & FRITID / NYBYGGNATION)        
>>          
Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Förslaget tar sin utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen för idrottshallar som antogs 2016. Hallen ska tillgodose såväl skolans behov som, efter skoltid, föreningar och andra intresserade.

De två små idrottshallar som idag finns vid skolan ska rivas och ersättas av den nya hallen som blir en fullstor idrottshall där flera idrotter kan utövas. Även vid Almtunaskolan ska en fullstor idrottshall byggas och Brantingskolan får en ny men inte fullstor hall. Samtidigt ska idrottshallen vid Johannesbäckskolan rustas upp

– Vi har skapat god tillgång till idrottshallar i Uppsala jämfört med exempelvis Stockholm som ofta lyfts som ett föredöme och vi är på väg att komma ikapp med ett eftersatt underhåll i de hallar vi redan har. Med en växande befolkningen behöver vi utöka antalet hallar för att alla, oavsett könstillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder, där alla ska ha fortsatt goda förutsättningar att leva fysiskt aktiva liv, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Den nya hallen vid Kvarngärdesskolan ska byggas som fullstor hall med golvyta 23 x 43 meter och ha en ridåvägg, så att det går att dela hallen i två salar. Hallen får fyra omklädningsrum och varje ingång till dem ska vara insynsskyddade. 

Driften beräknas till 300 000 kronor per år. Målet är att den nya idrottshallen vid Kvarngärdesskolan ska kunna tas i bruk år 2021.
// Signerat Uppsala kommun
__________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer