Stipendier till kulturarbetare och unga skrivare

(KULTUR / STIPENDIER / UPPSALA KOMMUN)        
>>          
Kulturnämnden beslutade tisdag 24 april att fördela 520 000 kronor i stipendier till kulturarbetare och unga skrivare. Syftet är att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden. Stipendierna har delats ut sedan 1977 till kulturarbetare som är verksamma i kommunen.

Uppsala kommuns arbetsstipendium om 100 000 kronor tilldelas:
Eva Högberg – konst 
Katarina Kieri – litteratur

Stipendium för fortbildning, resor, material eller andra för den konstnärliga verksamheten angelägna behov, 30 000 kronor tilldelas:
Musik – Mårten Jansson och Klara Lewis
Fotografi – Sara Linderoth
Konsthantverk – Emelie E. Blomberg
Konst – Gijs Weijer
Litteratur – Anna Ahlund, Nina Ivarsson och Andreas Jakobsson
Teater – Mats T. Lindberg
Dans – Daniel Vängelin

Stipendium till unga skrivare 13–19 år, 6 500 kronor tilldelas:
Ellen Brandberg (född 2004), Juni Rosenkvist Malmberg, (född 2002) och Theodor Bondestam (född 2000)

– Kulturnämndens stipendier spelar en viktig roll för att uppmärksamma och stödja personer som gör viktiga insatser för kulturlivet i Uppsala kommun. Det är med stolthet och glädje nämnden nu delar ut femton stipendier till kulturarbetare och unga skrivare, säger Peter Gustavsson (S) kulturnämndens ordförande.

Årets stipendiater kommer att uppmärksammas vid en festlig utdelning på Reginateatern på kvällen 7 juni, dit allmänheten också är välkommen. Dessutom kommer konst-, konsthantverk- och fotografistipendiaterna att uppmärksammas med en särskild utställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater, under hösten.

Motiveringar till stipendier till kulturarbetare 2018
Uppsala kommuns arbetsstipendium om vardera 100 000 kronor: 

Eva Högberg – konst
Eva arbetar med film, måleri, skulptur, ljud, text och installationer. I hennes konstnärskap lever saga, mytologi och poesi i samma kropp. Fragila material som papper, grenar och mossa skapar tillsammans med text och ljud starka, vibrerande installationer. Fantasin, kärleken och människans kropp är tillsynes gränslösa i Eva Högbergs verk. Blodkärl och trädens grenar växer in i varandra och ut i universum.

Eva Högberg (född 1953) är konstnär, utbildad på bland andra Pernby målarskola. Hon har frekvent ställt ut på olika platser runt om i Sverige samt återkommande utomlands, till exempel i Japan, Sydkorea och i Marocko. Hon har även deltagit i konst- och filmfestivaler både nationellt och internationellt. 

Katarina Kieri – litteratur
Katarina Kieri får arbetsstipendiet för sitt tonsäkra språk och sitt mångfasetterade författarskap. Katarinas författargärning sträcker sig från poesi till prosa och riktar sig till såväl barn som vuxna. Katarina Kieri gestaltar relationer både på ett känslomässigt och samhälleligt plan, med ett språk som på samma gång är kargt och målande.

Katarina Kieri är född och uppvuxen i Luleå, med rötter i det finsktalande Tornedalen. Hon debuterade 1993 med diktsamlingen Slutet sällskap och har sedan dess utkommit med ett tjugotal böcker för alla åldrar. Ungdomsromanen Dansar Elisas? Nej! tilldelades 2004 Augustpriset och 2012 erhöll Kieri Astrid Lindgren-priset för sitt författarskap för barn och unga. Hennes senaste bok, Vårt värde, tilldelades Norrlands litteraturpris. I denna kollektivroman möter vi den meänkielitalande minoritetsbefolkningen i Tornedalen som förnekades sitt språk och sin kultur och hur detta orsakade ett utanförskap som sträcker sig in i våra dagar. Katarina Kieri arbetar på en ny ungdomsroman och planerar dels en historisk berättelse om en pressad kvinna i en norrbottnisk småbrukarfamilj och dels en skönlitterär undersökning av Uppland med utgångspunkt i trädslagen ask och lind.

Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om vardera 30 000 kronor: 

Mårten Jansson – musik
Till Mårten Jansson för sitt fina musikaliska hantverk inom körmusik. Mårten Jansson excellerar i att skriva långsamma verk där hans känsla för harmonik och långa melodiska linjer verkligen kommer till sin rätt.

Klara Lewis – musik
Till ljud- och videokonstnären Klara Lewis, för förmågan att med sina verk skapa en atmosfär och ett musikaliskt rum som omsluter och trollbinder lyssnaren.

Sara Linderoth – fotografi
Till Sara Linderoth, som arbetar med fotografi som uttryckssätt. Hennes bildvärld är en poetisk dokumentation av vardagen och hon har ofta skildrat landsbygden från insidan. Genom Sara Linderoths fotografi får vi möjlighet att förstå vår omvärld och upptäcka det centrum och periferi vi själva definierar. Hon arbetar på ett skickligt sätt med boken som presentationsform.

Emelie E. Blomberg – konsthantverk
Till Emelie E B Blomberg, som är hantverkspedagog och arbetar i konstpedagogiska sammanhang. Med en förankring i det egna konstnärliga arbetet och ett starkt förhållningssätt till samtidskonsten skapar hon workshops främst för barn och unga. I Emelie E Blombergs workshops får deltagaren utveckla både sitt eget skapande och skapa i samspel med andra, som i workshopen ”Mörkerteckning” – där en gemensam självlysande drömvärld växer fram.

Gijs Weijer – konst
Till Gijs Weijer, som arbetar med måleri, teckning, grafik och screentryck. Hans arbete pendlar mellan storskaligt måleri på väggar och detaljerade teckningar och grafik. I bilderna uppstår spänning mellan mikro- och makroperspektiv, historia och samtid, kropp och natur. I Gijs Weijers konstnärskap möts det abstrakta och berättandet i fantasieggande bildvärldar.

Anna Ahlund – litteratur
Till Anna Ahlund, som i sina romaner känsloladdat och okonstlat skildrar relationer mellan unga vuxna helt frikopplat från kön. Med sitt medryckande berättande skapar Anna trovärdiga och oförglömliga personligheter i ett Uppsala som sprakar av liv och kärlek. Anna Ahlund får stipendiet för att få tid att fortsätta utforska och skildra ett ungt Uppsala.

Nina Ivarsson – litteratur
Till Nina Ivarsson, som i sin debutroman Risulven, risulven trovärdigt och gripande skildrar social och ekonomisk utsatthet sett ur ett barns ögon. Utan pekpinnar tecknar Nina en brutal bild av utanförskapets Sverige, men här finns också väl gestaltade stunder av vänskap och värme. Nina Ivarsson får stipendiet för att ägna mer tid till sitt nya bokprojekt och för att göra en studieresa till Brasilien där delar av boken utspelar sig.

Andreas Jakobsson – litteratur
Till Andreas Jakobsson för sitt mångsidiga författarskap. Andreas utmärker sig som en skicklig berättare inom både skönlitterär prosa och journalistik. I reportageboken Svinnlandet belyser han fenomenet dumpstring och lyfter fram problematiken kring matsvinn och dess miljöpåverkan. I sina noveller tecknar han trovärdiga porträtt av människor som lever i samhällets marginaler.

Mats T Lindberg – teater
Till Mats T Lindberg, som har varit en viktig del av Uppsalas teaterliv under många år – både som tekniker, ljussättare och skådespelare i olika uppsättningar och sammanhang. Han är en kompetent, lyhörd och flexibel allkonstnär inom scenkonsten. Stipendiet avser stödja Mats vilja till utveckling och fördjupning inom området ljussättning för scenkonst.

Daniel Vängelin – dans
Till Daniel Vängelin, som är en skicklig ung dansare med känsla för danskonstens olika uttryck. Han har redan bred erfarenhet av professionell dans och behärskar med lätthet många olika genrer. Daniel Vängelin äger en stor potential till fortsatt konstnärlig utveckling och ges här möjlighet att slutföra en internationell utbildning.
//Signerat Uppsala kommun
___________________

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”