Planläggningen av kvarteret Fjalar går framåt

(CITY / NYBYGGNATION / UPPSALA KOMMUN)            
>>        
Uppsala kommun har beslutat att anta detaljplanen för kvarteret Fjalar, mellan Fjalars gränd och Kungsgatan. Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett hus för kontor, kafé och annan centrumverksamhet och parkering under mark på sammantaget cirka 13 000 kvadratmeter.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en ny byggnad för kontor och centrumverksamhet i det centralt placerade kvarteret. 

– Efterfrågan på kontorslokaler i centrala Uppsala är stor, inte minst kring Resecentrum. Planläggningen av Fjalar är välkommen och viktig för Uppsalas tillväxt. Vi behöver bygga både bostäder och arbetsplatser för att säkra kommunens tillväxt på både kort och lång sikt, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden. 

Ny bebyggelse växer redan idag fram utmed hela spårområdet och runt kvarteret Fjalar. Bostadshus, många med lokaler i bottenvåningarna, ligger mellan planområdet och Kungsgatan. 

– Den tänkta ombyggnaden av Fjalar stämmer väl överens med vår vision om ett centrum som sträcker sig längre söderut och smälter väl samman med de planer som finns för kvarteren kring Kungsgatan och Resecentrum, säger Erik Pelling.

Den nya byggnaden får sex våningar med en indragen sjunde våning och omfattar cirka 13 000 kvadratmeter ovan mark. Av dem ska mellan 500 och 2 000 kvadratmeter vara utrymme för olika former av centrumverksamhet, som restauranger, och resten kontor. Parkering ska ske i garage under jord med nedfart från Fjalars gränd i söder.

Utformningen är tänkt som en magasinsbyggnad, med koppling till tidigare verksamheter i denna del av staden och industrimiljön längs det gamla industrispåret i området.
// SIGNERAT UPPSALA KOMMUN
________________

Fler nyheter

UNDERHÅLLNING —
Årets Allsång på Skansen

BANDY —
SM-finalerna stannar i Västerås 2025 och 2026

ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

VÅRD —
”Adhd på nätet” ska göra specialistvården mer tillgänglig

REGION UPPSALA —
Höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester

UTOMHUSBAD —
Håll koll på vattenkvaliteten innan bad