Sivia torg får ansiktslyftning

(CITY ÖSTRA / SIVIA TORG / UPPRUSTNING)       
>>          
Uppsala kommun har fattat beslut om att ändra detaljplanen för kvarteret Siv där Sivia torg ligger så att 90 nya lägenheter kan byggas. Nya hus får byggas längs järnvägen och Storgatan. De två hus som redan finns på platsen, ska kunna få takvåningar. För att inte påverka utsikten över staden från Uppsala Konsert & Kongress (UKK) är husens takhöjd begränsad. (Artikeln fortsätter längre ner)

Kvarteret Siv med Sivia torg ligger centralt i Uppsala och läget på den östra sidan om järnvägen är strategiskt viktigt för att knyta samman de östra och västra delarna av innerstaden. Genom detaljplanen ska området göras mer attraktivt. Dessutom ska en gång- och cykelväg göras i ordning längs järnvägens östra sida.

– Uppsalas gator och torg ska vara rena och trygga. Upprustningen av Sivia torg är en del i arbetet att göra Uppsala till en tryggare kommun. Under lång tid har boende och företagare önskat ett lyft för torget och nu kan vi äntligen tillgodose de önskemålen, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Förslaget innebär att det kan byggas takvåningar på de två befintliga bostadshusen. Dessutom kan det byggas ett nytt bostadshus ovanpå kontorsvåningen mot Storgatan och ett nytt bostadshus ovanpå butikslokalerna mot Sivia torg.

Höjden på de nya byggnaderna begränsas så att nockhöjden kommer att ligga cirka 1,3 meter lägre än golvet på UKK:s foajévåning.

För att skapa en bostadsgård för de boende blir det möjligt att bygga ett plan över parkeringen på Sivia torg. En överdäckning av gården och flyttning av infarterna till Roslagsgatan kommer att göra fasaden mot Storgatan mer inbjudande med fler butiksytor. 

Planens syfte är också att höja kvalitén på arkitekturen i området och skapa en attraktiv stadsmiljö med butiker som vänder sig ut mot gatorna.

Detaljplanen har varit utställd för granskning under hösten 2017 och efter det har området för teknisk anläggning utökats och bestämmelserna kring buller och utrymning ändrats.
// SIGNERAT UPPSALA KOMMUN
__________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer