Förslag på ny bandyarena på Studan

(IDROTT / ARENOR / BANDY)         
>>          
Uppsala kommun har tagit fram ett förslag på hur isplanerna och läktarbyggnaden på Studenternas ska renoveras och utvecklas. Förslaget innebär att isplanernas läge flyttas österut ned mot ån och att en ny huvudläktare, isaggregat och garage för ismaskiner flyttas till den västra sidan. Det innebär att det även i fortsättningen finns plats för två fullstora 11-mannaplaner.

Bakgrunden är att Studenternas vinterarena är i stort behov av renovering. Ispisterna och kylsystem behöver bytas ut om moderniseras. Även läktare och omklädningsrum behöver bytas ut på sikt. 

– Studenternas isanläggning blir nu en anläggning för sport och lek året runt i Stadsträdgårdens förlängning. Isytorna som idag används vintertid för bandy och allmänhetens åkning kommer sommartid att användas för rad olika aktiviteter för tjejer och killar i alla åldrar, som gör området till en än mer levande mötesplats för alla Uppsalabor, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden. 

Eftersom de nya ispisterna kommer att gjutas i betong kommer det bli möjligt att utnyttja planerna även sommartid. Det ska finnas konstgräs eller andra beläggningar som gör det möjligt att utnyttja ytan för till exempel fotboll och annan spontanidrott.

Ombyggnaden ska ske etappvis. I etapp 1 som sker 2019–2020 flyttas den södra planen och nya kylrör läggs. Etapp 2 kan inledas först efter att den nya fotbollsarenan står klar och Ulleråkervägen har dragits om, och kommer stå klar tidigast år 2022. 

Elitspel i bandy, inklusive SM-finalen i bandy, kommer att vara möjlig under hela ombyggnadstiden. Publikkapaciteten på den nya arenan kommer att bli cirka 5000 – 6000 vid normalt elitseriespel, jämfört med dagens 8000. 

– Vi har hittat en lösning som jag tror de flesta kan vara väldigt nöjda med. Nu får vi en ny modern isarena mitt i Uppsala för allt från allmänhetens åkning, långfärdsskridskoträning och knattecuper, till elitbandy och SM-finaler med folkfest och fullsatta läktare, säger Josefine Åhrman, avdelningschef för idrott och fritid.

Förlaget har tagits fram av efter dialog med idrottsföreningarna i Uppsala kommun och ska närmast behandlas på Idrott- och fritidsnämndens möte den 25 april.
// SIGNERAT UPPSALA KOMMUN
______________________

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg