Vindbron i Ulltuna återuppförs

(ULLTUNA / FRILUFTSLIV / INFRASTRUKTUR)         
>>        
En ny bro för gång- och cykeltrafik ska byggas i höjd med Vindbrovägen. Bygget börjar under våren och bron ska tas i drift efter sommaren. Bron blir en öppningsbar rullbro och den segelfria höjden blir två meter. Uppförandet av bron är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

En bro har funnit på platsen åtminstone sedan 1600-talet, men sedan slutet av 1990-talet har Vindbron varit stängd för trafik.

– Äntligen får vi tillbaka Vindbron som gör det möjligt och cykla och gå över Fyrisån i Årike Fyris. Bron är en viktig länk som förbinder den östra och västra sidan av ån i den här delen av Uppsala, där vi både bygger bostäder i nya stadsdelar och skyddar stadsnära natur, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö.

Ägaren till marken på östra sidan av ån och de delar av den gamla bron som fortfarande är i funktion, SLU, upplåter de befintliga brofundamenten som grund för att bygga den nya Vindbron. 

SLU är också delaktiga i upprustningen av vägen till bron från Kungsängens gård, där det skapas möjligheter för allmänheten att parkera. 

Den totala kostnaden för Vindbron är 20 miljoner kronor och Uppsala kommun har fått 7,7 miljoner kronor i statligt stöd från Trafikverket för att finansiera brobygget. PEAB är upphandlad entreprenör och kommer att utföra arbetet.
// SIGNERAT UPPSALA KOMMUN
_____________________________

Fler nyheter

RANKING | Akademiska sjukhuset ett av världens bästa sjukhus

NÄRINGSLIV • SKOLA | Möt morgondagens entreprenörer på UF-mästerskapet

KULTUR | Youssou N’Dour till UKK

FORSKNING | Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

Vi | Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

Enligt redaktören: I am nineteen going on twenty, la la …