Nog måste det vara nog nu?!

(ENLIGT REDAKTÖR’N / KRIMINALITET / EXPLOSIONERNA I UPPSALA)        
>>     
Jag satt och läste en av kvällstidningarna när det plötsligt rungade till i huset, kombinerat med ett dovt muller. Jag lämnade den tämligen innehållslösa skriften och började patrullera, från fönster till fönster för att (skulle det senare visa sig förgäves) försöka se om jag kunde upptäcka något utöver det vanliga i ett så här dags sömnigt Uppsala … Knäpptyst, inte minsta antydan om att något skulle vara på tok. Mitt siktfält som ändå täcker hyfsat mycket; Stabby, Luthagen, City bort Boländerna liksom västerut mot Ekeby/Flogsta-masten avslöjade zip, zero och nothing.

Men nog hade jag mina farhågor, och sedan tidigare vet jag att kraftigare detonationer har en kombinerat obehaglig och fascinerande förmåga att vibrationsmässigt förflytta sig långa sträckor.
Och dessvärre(!) fick jag rätt. Tro mig, jag hade mycket hellre sett att mitt andra ”tips” – det om ett mindre jordskalv med epicentrum i högakustentrakten – hade konfirmerats på morgonkvisten.

Orsaken bakom explosionen på Valthornsvägen i Gottsunda säger polisen var någon sorts ”banger” (knallskott). Vad som låg bakom gårdagens detonation vid Kvarntorget utreds i detta nu och är för tidigt att säga något om (se karta nedan).
Men vad utredarna än kommer fram till så är en sak säker; det är illa. Det är så illa att man från Uppsalas kommunstyrelse t.o.m. har gått ut med en gemensam skrivelse. Detta är möjligen en bra början men det krävs en fortsatt stark konsenus kring hur man sedan, rent praktiskt ute på gator och torg, ska ta itu med alltifrån skjutningar till knivskärningar, gängvåld och nu också explosioner. Och snabbt bör denna konsenus dessutom nås – helst innan fler människor i onödan ska behöva falla offer för den alltmer ohämmade kriminaliteten. Snart är det val, så nu gäller det att samtliga partier på allvar visar att man tänker agera med mer än vackra meningar i en gemensam skrivelse.

Nog känner jag mig som en annan Quenin Tarantino (regissör, reds anm) när jag manar våra folkvalda att skrida till ”Action”!
// Signerat Peder Strandh; redaktör’n
_____________

Skrivelsen från kommunstyrelsen:
”På sammanträdet 11 april enades kommunstyrelsen i Uppsala kommun om ett gemensamt uttalande:
Uppsala kommuns kommunstyrelse står enade bakom ställningstagandet att denna typ av dåd är helt oacceptabla. Alla Uppsalaborna ska kunna känna sig trygga i vår kommun och vi kommer tillsammans med alla goda krafter i samhället agera för att motverka våld och kriminalitet. Kommunstyrelsen står samfällt bakom polisens arbete och hoppas att alla Uppsalabor som har gjort iakttagelser i samband med dåden hjälper polisen i brottsutredningarna. Vi kommer intensifiera de gemensamma ansträngningarna för att alla i Uppsala ska ha ett tryggt liv och känna sig trygga i Uppsala.
________________


_________________________

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge