Uppsala finalist i Årets svenska klimatstad

(MILJÖ / KLIMAT / HÅLLBARHET)         
>>        
Kommunens klimatarbete uppmärksammas av Världsnaturfonden (WWF) som nominerar Uppsala till finalist till utmärkelsen Årets svenska klimatstad.

Tillsammans med Lund och Umeå har Uppsala utsetts till svensk finalist i WWF:s stadsutmaning One Planet City Challenge, en tävling som syftar till att uppmuntra städer att visa ledarskap i klimatarbetet. 
Årets tema är hållbar mobilitet och fokuserar på kommunernas arbete med att minska utsläppen i städer genom nya transportvanor.  

– Uppsala ligger i framkant. Systematiskt och målmedvetet arbete och politiskt ansvarstagande är oerhört viktigt för den här framgången. Men också det bredare samarbete i Klimatprotokollet med universiteten, företag och föreningar. Mobilitetsarbetet utvecklas med digitalisering och smart samhällsutveckling, säger kommunalrådet Maria Gardfjell (MP)

WWF har tittat extra på kommunens arbete med nybyggnation och upprustning av cykelbanor, förbättrad snöröjning och sandning under vintern. Genom projekt som ”Vintercyklisten” erbjuder kommunen vinterutrustning till kommuninvånares cyklar för att visa på möjligheter att ta cykeln året runt.
Andra satsningar inom hållbart resande är de planerade spårvagnslinjerna Ultunalänken och Kunskapsspåret. Uppsala har också en av världens ledande anläggningar för produktion av biogas från restprodukter, en viktig del av arbetet med fossilfria transporter.

I det interna arbetet erbjuder kommunen förmånscykel till sina anställda och till 2020 kommer kommunens tjänstebilar att enbart gå på förnybara bränslen. I nästa steg utses en av finalisterna till Årets svenska klimatstad 2018 och tävlar då även om att bli vinnare i årets globala One Planet City Challenge. 

– Vi tycker det är viktigt att vara med i tävlingen då den uppmärksammar klimatfrågan och städernas roll i klimatomställningen. Vi är gärna med och sprider goda exempel från Uppsalas arbete och lär av andra städer. Att vi gått till final är väldigt roligt och det ger ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete ger resultat, säger Björn Sigurdson, klimatstrateg på kommunen.
//Signerat Uppsala kommun
_________________________________

 

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck