ÅLDERISM: Handlingsplan ska sättas i verket

(ÄLDREVÄNLIG STAD)        
>>       
I mars och april genomför kommunen arbetsmöten med 60-plussare från både stad och landsbygd. Syftet är att ge utrymme för diskussion och en möjlighet att föreslå åtgärder och aktiviteter som kan göra hela kommunen mer äldrevänlig. Mötena handlar om de fem utvecklingsområden som den tidigare medborgardialogen lyft fram.

– Utifrån de idéer och förslag vi får in från deltagarna ska vi arbeta fram en handlingsplan. Den ska vara tydlig och konkret. Det är viktigt att den är enkel att följa upp, säger Roger Jo Linder, samordnare för Äldrevänlig stad.

Uppsala kommun har genomfört medborgardialogen tillsammans med närmare 1 800 äldre. Den visar på fem utvecklingsområden:

  • Utemiljö och närområde
  • Ålderis
  • Bostäder
  • Landsbygd
  • Den fria tiden.

Ute- och närmiljö handlade det första mötet om den 19 mars. Även arbetsmötet den 12 april tar upp ämnet. Inspiratörer vid mötestillfällena är tjänstepersoner från Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning.

”Ålderism” är ämnet den 26 mars. Professor emeritus Lars Andersson, som har forskat kring fenomenet ålderism, medverkar.

Bostäder behandlas den 28 mars och den 17 april. Vid det första tillfället är Fredrik von Platen sakkunnig. Han var tidigare ställföreträdande generaldirektör för Boverket. Rolf Wallner från Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd medverkar på mötet i april.

Landsbygden står i fokus den 3 april. Malin Ohlsson, landsbygdsstrateg på Uppsala kommun, berättar om landsbygdsprogrammet som ligger till grund för diskussionerna under mötet.

Den fria tiden tar mötena upp den 5 och den 11 april. Sten Bernhardsson, kulturdirektör, och Sten Larsson, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun, ger en inblick i aktiviteter och utbud av lokaler för olika ändamål.
Alla arbetsmöten är på dagtid i Missionskyrkans lokaler på S:t Olofsgatan 44 i Uppsala.
// Signerat Uppsala kommun
_________________  

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer