Över tio miljoner extra till extratjänster >>

(Integration / Arbetsmarknad)    
—    
Uppsala kommun får 10,2 miljoner kronor i bonus av staten för att arbetet med extratjänster år 2017 gick över förväntan. 219 personer hade under året en extratjänst. 
Extratjänsterna är till för att långtidsarbetslösa och nyanlända personer ska få arbete och en stärkt position på arbetsmarknaden.

Under 2017 uppmuntrade staten kommunerna att arbeta med extratjänster och utlovade en bonus till kommuner som arbetade aktivt med insatsen. Eftersom Uppsala kom upp till mer än förväntade 129 anställningar får kommunen i vår en bonus på 10,2 miljoner kronor. Bonusen ska användas för att förstärka exempelvis handledningen till extratjänsterna.

– Nyanlända i Uppsala ska komma i arbete; det är så vi löser integrationen. Med extratjänster ser vi till att flera kan ta ett steg ut på arbetsmarknaden, försörja sig själva och bidra till vår välfärd. Att vi överträffade både regeringens och vårt eget mål under 2017 är en arbetsseger, men vi höjer ambitionerna ytterligare för i år. Det finns mycket kvar att göra, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

219 personer fick en extratjänst inom Uppsala kommun under 2017. De flesta fick anställningar inom utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen. Personerna har bland annat fått administrativa tjänster och arbete som extraresurs inom förskola och skola. Uppsala kommun har en hög ambition kring extratjänster. Kommunens uppsatta mål – att 200 personer skulle få en extratjänst under 2017 – nåddes med marginal. Målet är att ytterligare 500 personer ska få extratjänster under 2018.

– Extratjänster är en bra väg in på arbetsmarknaden för både nyanlända och långtidsarbetslösa. I Uppsala kombinerar vi många extratjänster med studier för att personerna ska få rätt kompetens för kommande jobb. Under 2018 ska vi arbeta ännu mer för att flera nyanlända kvinnor ska komma i arbete, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Målgruppen för extratjänsterna är personer som är arbetslösa och inskrivna på Arbetsförmedlingen. Personerna ska även ha deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar eller vara nyanlända och ha eller ha haft en etableringsplan. Genom extratjänsten ska den anställda komma närmare arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna i en extratjänst ska vara av kvalitetshöjande karaktär för arbetsplatsen men inte ersätta ordinarie tjänster inom en offentligt finansierad verksamhet. Arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd som motsvarar lönekostnaden i upp till tolv månader. Stödet kan förlängas med ytterligare tolv månader.
// Signerat Uppsala kommun
_____________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer