Kommunen bryter avtal med Hemvaktan AB efter brister >>

Uppsala kommun häver sitt avtal om hemtjänst med hemvårdsföretaget Hemvakten AB. Trots att kommunen har påpekat brister har företaget inte ändrat sina rutiner.

Kommunen har påpekat brister i verksamheten och brott mot avtalet upprepade gånger. I samband med uppföljningar har ledningen för hemvårdsföretaget Hemvakten AB fått rekommendationer och handlingsplaner från kommunen som de inte har följt.

– För att garantera en säker och jämställd omsorg väljer vi nu att häva avtalet. Tyvärr kan vi konstatera att företaget inte har åtgärdat uppenbara brister, trots erbjudande om information och stöd från kommunen, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

Avtalet inleddes 2016. Kommunen har sedan dess följt upp verksamheten regelbundet. Då omfattande brister upptäckts vid uppföljningarna granskades företaget mer noggrant. Separata utredningar gjordes även i specifika ärenden.
Hemvakten AB har cirka 75 brukare med hemtjänst. De får nu möjlighet att välja en ny hemtjänstutförare. Personer som berörs har fått information. Kommunens biståndshandläggare tar även en personlig kontakt med var och en för att underlätta övergången.
// Signerat Uppsala kommun
_______________________________________________________

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg