TRAFIK: Vaksalagatan stängs av >>

 (Tillfällig bro lyfts på plats)   

Natten mellan 22 och 23 februari lyfts den tillfälliga gång- och cykelbron på plats över Vaksalagatan. Av säkerhetsskäl stängs gatan periodvis av under natten. Flaggvakter kommer att finnas på plats för att reglera trafiken, som stängs av med ungefär fem–tio minuter per gång.

För att underlätta framkomligheten till och från Resecentrum i samband med bygget av det nya stadshuset bygger kommunen en tillfällig gång- och cykelbro över Vaksalagatan. Brobygget ska vara klart 1 mars när cykelbanan på den västra sidan av järnvägen stängs av.

Bron byggs på östra sidan av den befintliga järnvägsbron för att de som ska passera byggarbetsplatsen ska kunna göra det på ett enkelt, tryggt och säkert sätt. Cykelvägen kommer sträcka sig från S:t Persgatan, över den tillfälliga bron och mellan Sivia torg och järnvägen fram till Resecentrum. När bron är på plats, slipper man ta en omväg för att komma fram till Resecentrum.

Monteringen pågår från 22.00 den 22 februari till cirka 05.00 den 23 februari och utförs av kommunens egen regi.
// Signerat Uppsala kommun
______________________________________________________

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”